Sprzedaż biznesu złącz listwowych

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

ABB ogłosiła, że rozpoczęła negocjacje na zasadzie wyłączności z firmą TE Connectivity (TE), które dotyczą przejęcia ABB entrelec® – biznesu złącz listwowych, wchodzącego w skład Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji ABB. Wynik negocjacji jest uzależniony m.in. od uzyskania odpowiednich zgód wymaganych przepisami prawa oraz uprzednich konsultacji z instytucjami reprezentującymi pracowników.

ABB entrelec® wykorzystuje różnego rodzaju technologie połączeniowe, m.in. śrubowe, wtykowo-sprężynowe i sprężynowe. Spółka została założona w 1920 roku i obsługuje klientów w ponad 70 krajach. W Chassieu we Francji biznes skupia się na badaniach i rozwoju, marketingu i sprzedaży, rozwoju produktu, a także zarządzaniu. Główne zakłady produkcyjne znajdują się we Francji i w Polsce.

Połączone oferty będą bardziej konkurencyjne pod nadzorem właścicielskim TE, co zapewni więcej korzyści klientom i pracownikom – powiedział Tarak Mehta, dyrektor Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji w Grupie ABB . – TE dobrze wywiąże się z roli nowego właściciela. ABB zobowiązała się do aktywnego zarządzania portfolio, co jest kluczowym elementem naszej strategii Next Level. Połączenie naszego biznesu złącz listwowych z możliwościami firmy TE jest kontynuacją tego podejścia.

Dzięki uzupełnieniu swojego portfolio o złącza listwowe ABB entrelec®, sprzedawane pod marką entrelec, firma TE będzie mogła oferować kompletne systemy na potrzeby układów zasilających, sygnalizacji i łączności, kładąc duży nacisk na działanie w trudnych warunkach środowiskowych.

Chęć przejęcia jest doskonałą decyzją strategiczną dla TE, która stwarza nowe możliwości rozwoju – mówi Lars Brickenkamp, wiceprezes i dyrektor generalny jednostki biznesowej Industrial w firmie TE. – To ważny krok umożliwiający oferowanie klientom bardziej obszernej i kompleksowej oferty produktowej, która pomoże naszym odbiorcom w uproszczeniu ich rozwiązań oraz stymulowaniu innowacji. Co więcej, rozszerzenie zespołu biznesu Industrial o pracowników firmy ABB znacznie usprawni współpracę firmy TE z większą liczbą klientów. Od teraz innowacje i automatyzacja staną się prostsze. Bycie blisko klienta będzie kluczowym czynnikiem przekładającym się na satysfakcję klientów w naszej nowej organizacji. Po zakończeniu transakcji będziemy współpracować z ABB, aby płynnie przejść przez proces zmian.

TE Connectivity Ltd.  to firma o wartości 13 mld USD i globalny lider z branż technologicznej oraz produkcyjnej, tworzący bezpieczniejszą, bardziej zrównoważoną, produktywną i połączoną przyszłość. Od ponad 75 lat nasze rozwiązania z branży łączności i czujników sprawdzały się w najtrudniejszych warunkach, umożliwiały rozwój transportu, przemysłu, medycyny, energetyki, przesyłu danych, a nawet miały wpływ na gospodarstwa domowe. Firma zatrudnia 78 000 pracowników, w tym 7000 inżynierów, pracujących z klientami w niemal 150 krajach. TE zapewnia, że każde połączenie ma znaczenie. www.te.com

ABB jest technologicznym liderem w produktach elektryfikacji, robotyce i systemach napędowych, automatyce przemysłowej i sieciach energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Jako tytularny i technologiczny partner Formuły E, w której startują wyłącznie sportowe samochody elektryczne, firma ABB testuje granice e-mobilności, wpływając na zrównoważoną przyszłość. Grupa ABB zatrudnia około 136 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.

 

[ssba-buttons]