Polskie firmy rozwijają technologie fotowoltaiczne

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
siedziba firmy Twerd

Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd  z Torunia otrzymał dofinansowanie w ramach programu POIR, Działania 1.1 na realizację projektu: Modułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle.

Wzrost zainstalowanej mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w 2015 r. wyniósł według szacunków ponad 800% w stosunku do 2014 r., przy czym ocenia się, że 98% całej mocy zainstalowanej z elektrowniach fotowoltaicznych w naszym kraju powstało w latach 2014-2015.

 

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie i zbudowanie innowacyjnego, nowego dla rynku krajowego systemu energoelektronicznego pozwalającego na integrację odnawialnych źródeł energii OZE (w szczególności elektrowni fotowoltaicznych) zainstalowanych po stronie indywidualnych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej (gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe) oraz zasobników energii z systemem elektroenergetycznym. Pozwoli on w sposób zrównoważony i efektywny zarządzać pozyskaną z OZE energią, przede wszystkim na potrzeby własne odbiorcy, uniezależniając go od dostaw energii od lokalnego dystrybutora, jak również na potrzeby przesyłu energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego w celach komercyjnych np. w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię lub w celu wsparcia bilansu energetycznego w systemie.

Zaletą opracowanego systemu będzie kompleksowość oraz szeroka funkcjonalność w stosunku do produktów oferowanych na rynku. Spośród wielu funkcjonalności opracowanego urządzenia najważniejsze będą: ultraszybkie skanowanie charakterystyki mocy elektrowni fotowoltaicznej z algorytmem globalnego śledzenia mocy szczytowej, zwiększona odporność na zaburzenia i zaniki napięcia sieci elektroenergetycznej, lokalne bilansowanie mocy biernej, możliwość równoległego łączenia modułów o mocy 20 kVA (skalowalność), zapewnienie nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej poprzez możliwość pracy systemu z siecią elektroenergetyczną lub autonomicznie na potrzeby własne konsumenta.

W ramach projektu zostanie opracowany prototyp systemu, poprzedzony budową modeli, opracowaniem zaawansowanych algorytmów sterowania oraz kompletnymi badaniami symulacyjnymi i eksperymentalnymi.

 

[ssba-buttons]