Przecena na giełdzie została zatrzymana

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
firmy_na_gpw

Trzy pierwsze tygodnie stycznia 2018 r. zakończyły się zwyżką Indeksu Rynku Elektrycznego, odzwierciedlającego notowania spółek z branży, o 6,6 proc. Zanosiło się więc na pierwszy od sierpnia 2017 r. zwyżkowy miesiąc dla akcji, co było konsekwencją poprawy nastrojów wokół małych spółek. W grudniu fundusze małych i średnich spółek zanotowały pierwsze od wielu miesięcy dodatnie saldo napływu kapitału klientów, którzy najwyraźniej uwierzyli, że po gorszym okresie przedsiębiorstwa się odkują, kiedy już ustabilizują finanse po podwyżkach dla pracowników i odnajdą się w warunkach mocniejszego złotego. I doczekają się zwiększenia nakładów inwestycyjnych w gospodarce.

 

Dobrą zmianę na giełdzie (przynajmniej tymczasową) dobrze widać po notowaniach takich spółek, jak Apator (spadek o 4,7 proc. w grudniu, wzrost o 7,4 proc. w styczniu), Elektrobudowa (-12 proc. w grudniu, +7 proc. w styczniu) czy LUG (-13 proc. w grudniu, 22 proc. w styczniu). W żadnej z tych spółek nie wydarzyło się na przełomie roku nic, co uzasadniałoby taką zmianę nastawienia inwestorów.

Poprawy nastawienia inwestorów i finansów firmy wypatrują w Introlu, którego zarząd ogłosił rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych. W języku rynku kapitałowego znaczy to ni mniej, ni więcej: jesteśmy niezadowoleni z tego, ile firma zarabia i w którą stronę zmierza. Czasem dochodzi do tego ogłoszenie: chętnie sprzedamy biznes. W komunikacie Introlu ogólnikowo podano, że chodzi o dalszy rozwój działalności grupy, a wśród kilku wymienionych opcji (lista nie jest zamknięta) wymieniono emisję obligacji, partnerstwo strategiczne, poszukiwanie inwestorów dla poszczególnych spółek grupy lub zmianę struktury Grupy Introl. Poszczególne opcje oczywiście się nie wykluczają. Faktem jest, że Grupa Introl jest mocno rozbudowana i być może niektóre spółki uznano za mało perspektywiczne. Faktem jest też jednak, że finanse firmy są w dość dobrym stanie, choć zyskom daleko do rekordowych, a po trzech kwartałach 2017 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosił 8,2 mln zł i był o 34 proc. niższy niż przed rokiem. O tyle samo w ciągu roku spadł kurs akcji spółki, z czego jej menedżerowie-właściciele na pewno nie są zadowoleni.

Problem na mniejszą skalę ma Sonel, który również zdecydował się na przegląd opcji strategicznych, ale tylko w odniesieniu do spółki zależnej Foxytech, którą założono przed czterema laty wraz z chińskim partnerem. Celem było zaistnienie na rynku inteligentnych liczników. Krystian Brymora, analityk Domu Maklerskiego BDM, szacował wówczas, że firma ma potencjał, by już w 2015 r. osiągnąć 70 mln zł przychodów i 4 mln zł zysku netto, ale szybko okazało się, że wobec marazmu w obszarze inwestycji są to wyniki niemożliwe do osiągnięcia.

W Grodnie, dystrybutorze artykułów elektrotechnicznych, którego notowania akcji w styczniu spadały, zarząd chce otrzymać upoważnienie od walnego zgromadzenia akcjonariuszy (co będzie formalnością) na emisję maksymalnie 10 mln akcji w ramach kapitału docelowego. To furtka do co najmniej jednej emisji akcji, która mogłaby sfinansować przejęcie/a, do czego już warszawska spółka przyzwyczaiła.

“Zarząd spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb” – napisano w komunikacie.

Po megaemisji akcji i zmianach właścicielskich szybko do dzieła wzięto się w Luximie, której spółka zależna Led Lease kupiła od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położoną w Ełku nieruchomość gruntową o powierzchni 1,47 ha z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego innowacyjnych, energooszczędnych lamp LED przeznaczonych do upraw roślin pod osłonami. Warunkiem prowadzenia przez spółkę działalności w strefie i czerpania z tego tytułu korzyści (głównie podatkowych) jest poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 30,9 mln zł do końca 2020 r. Plany są więc i ambitne, i dalekosiężne, biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach „stara” Luxima dryfowała i cierpiała na chroniczny brak kapitału. Dofinansowanie projektu budowy zakładu Led Lease otrzyma z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Będzie to prawie 19 mln zł, czyli 70 proc. kosztów kwalifikowanych.

spółka Stopa zwrotu w grudniu (w proc.) Stopa zwrotu w styczniu* (w proc.)
Alumast -6,4 0
Ampli
Apanet -13,3 0
Apator -4,7 7,4
Aplisens -2,1 -0,8
APS -10,4 -7,0
Elektrobudowa -11,9 7,1
Elektromont 4,2 -0,1
Elektrotim 14,5 -1,7
Energoaparatura -3,4 1,8
ES-System 4,0 2,3
Govena Lighting 6,2
Grodno 0,7 -6,8
Introl 0 -5,0
Lena Lighting 6,7 5,2
LUG -12,7 22,4
Luxima 0 0
Radpol -7,8 13,6
Relpol 5,1 -2,1
Sonel -4,5 7,3
TIM -6,7 20,0
ZPUE -9,5 12,5
Indeks Rynku Elektrycznego -5,0 2,1
WIG 6,6 4,9
*do 19 stycznia

Kamil Zatoński

 

[ssba-buttons]