Sławomir Bialik

prezes zarządu Relpol S.A.

Nowym prezesem Relpol S.A. został Sławomir Bialik, dotychczasowy wiceprezes spółki. Stanowisko wiceprezesa objął Krzysztof Pałgan.

Sławomir Bialik
Wykształcenie: wyższe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie MBA, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze – Mechanika i Budowa Maszyn.
Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:
od 1 VI 2017 r. do 6 II 2018 r. – wiceprezes Zarządu Relpol S.A.
od VII 2008 r.– obecnie prezes Zarządu Relpol Elektronik Sp. z o.o. Mirostowice Dolne
od V 2010 r. – obecnie dyrektor Techniczno-Produkcyjny, prokurent w Relpol S.A. Żary
XI 2006 r. – IV 2010 r. – dyrektor produkcji w Relpol S.A.
III 2005 r. – X 2006 r. – dyrektor produkcji i logistyki w Relpol S.A.
III 2004 r. – II 2005 r. – zastępca dyrektora ds. produkcji i logistyki w Relpol S.A.
I 2003 r. – II 2004 r. – kierownik Wydziału Produkcji Części w Relpol S.A.
VII 2002 r. – XII 2002 r. – kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw i pełniący obowiązki kierownika Wydziału Metalowego i Obróbki Powierzchni
VII 1996 r. – VI 2002 r. – kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw w Relpol S.A.
X 1993 r. – VI 1996 r. – kierownik zmianowy na Wydziale Mechanicznym w Relpol S.A.
V 1983 r. – VII 1993 r. – mistrz na Wydziale Mechanicznym w Relpol S.A.

Krzysztof Pałgan
Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, inżynier elektryk, magister. Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.
Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:
od 1 I 2018 r. do 6 II 2018 r. – członek Zarządu Relpol S.A., dyrektor Handlu i Marketingu
od 6 XI 2017 r. do 1 I 2018 r. – dyrektor handlu i marketingu w Relpol S.A.
2013-2017 – dyrektor sprzedaży i marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. i dyrektor handlowy w ABB Sp. z o.o.
2011-2013 – dyrektor Rynku Systemów Energetyki w ABB Sp. z o.o.
2004-2010 – dyrektor Regionalnego Biura Sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki w ABB Sp. z o.o.
2001-2003 – dyrektor Obszaru Sprzedaży dla Rynków C&EE w ABB Italy, Lodi.
1999-2000 – dyrektor sprzedaży i marketingu Dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie w ABB Sp. z o.o.
1998-1999 – inżynier sprzedaży w Biurze Regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz) w ABB Sp. z o.o.
1993-1998 – specjalista ds. systemów rozliczeniowych energii elektrycznej między TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy