Grodno wzrosło o 30 proc.

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
centrum dystrybucyjne Grodno

Spółka Grodno przedstawiła wyniki za I-III kw. roku obrotowego 2017/18, który okazał się najlepszym pod kątem sprzedaży kwartałem jej w historii. Skonsolidowane przychody wzrosły o 30% rdr, natomiast zysk netto o 6% rdr.

Jak wyjaśnia zarząd spółki, wpływ na odnotowane, rekordowe przychody miała poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej, przypadająca na 2017 r. (+12,1% rdr według GUS). Na wzrost sprzedaży złożyły się również takie czynniki jak rozwój oferty produktowo-usługowej oraz rozwój sieci sprzedaży, w tym udana integracja i konsolidacja spółki BARGO przejętej w lutym 2017 r.

Za nami doskonały okres, w szczególności III kwartał roku obrotowego, który sprzedażowo okazał się dla nas rekordowy. Dzięki temu powiększamy dynamicznie udział w rynku, przy zachowaniu satysfakcjonującej nas rentowności. Oczekujemy, że w niedługiej przyszłości będziemy poprawiać również zyskowność dzięki korzystnej koniunkturze i stopniowo rosnącemu popytowi. Rynek jest dosyć konkurencyjny, ale pozytywnie się na jego tle wyróżniamy, szczególnie jeśli chodzi o dynamiki wzrostu. Mamy olbrzymi potencjał, dlatego jestem dobrej myśli co do przyszłości Grodna – skomentował Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Rozliczenie transakcji nabycia BARGO i kolejne przejęcia

Jednym z kluczowych obszarów rozwoju Grupy Grodno pozostają akwizycje. 13 lutego spółka poinformowała o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia udziałów BARGO – sieci hurtowni przejętej w ubiegłym roku. Dokonano ustalenia ostatecznej ceny za udziały w wysokości 12 860 000 zł. W związku z faktem, iż dotychczas spółka Grodno zapłaciła sprzedającym na poczet ceny za udziały kwotę 12 660 000 zł, do zapłaty pozostało 200 000 zł w terminie do 15 lutego 2018 r.

W grudniu 2017 r. zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego potencjalnego zakupu przedsiębiorstwa. W przypadku finalizacji transakcji, byłoby to już 8. przejęcie Grodna.

Konsolidacja i integracja rynku poprzez akwizycje pozostaje jednym z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Jest to również obszar, w którym po 7 przejęciach mamy już duże doświadczenie. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy skutecznie realizować kolejne akwizycje, a także szybko integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Można tu przywołać np. ostatnie udane wdrożenie sieci 9 hurtowni BARGO, która doskonale zintegrowała się z naszym dotychczasowym biznesem – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Kompleksowa oferta, specjalistyczne usługi i najnowsze technologie

Zgodnie ze strategią przedstawioną w sierpniu 2017 r., w najbliższych kwartałach Grodno rozwijać będzie m. in. takie segmenty jak oświetlenie LED, fotowoltaika, elektronarzędzia, HVAC oraz markę własną, dążąc do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Dużą uwagę Spółka poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Dynamicznie rozwija również internetowy kanał dystrybucji B2B, który do 2020 generować ma 35% skonsolidowanych przychodów Grupy.

Dobre wyniki finansowe oraz wieloletni, stabilny rozwój działalności potwierdzają naszą mocną pozycję rynkową i już dziś stawiają nas w czołówce krajowych dostawców kompleksowych rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych. Spodziewamy się, że kontynuacja korzystnych tendencji w sprzyjających warunkach gospodarczych umożliwi nam wejście do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 r. – podsumowuje prezes.

Dane finansowe Grodno S.A. za I-III kw. roku obrotowego 2017/18

(tys. zł) dane skonsolidowane dane jednostkowe
 I-IIIQ 2017/18 I-IIIQ 2016/17 rdr  I-IIIQ 2017/18 I-IIIQ 2016/17 rdr
Przychody ze sprzedaży 327 187 251 216 30,2% 314 151 251 216 25,1%
Zysk (strata) na sprzedaży 10 608 9 241 14,8% 9 912 9 241 7,3%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 627 9 651 10,1% 9 997 9 651 3,6%
Zysk (strata) brutto 9 540 8 917 7,0% 9 077 8 917 1,8%
Zysk (strata) netto 7 607 7 181 5,9% 7 292 7 181 1,5%
EBITDA 13 713 12 157 12,8% 12 825 12 157 5,5%
Amortyzacja 3 086 2 506 23,1% 2 828 2 506 12,8%

*Grodno S.A. konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń-marzec 2017 r.). Z uwagi na brak skonsolidowanych danych porównywalnych, przedstawionymi danymi porównawczymi są jednostkowe dane finansowe Grodno S.A. za I-III kw. i III kw. roku obrotowego 2016/17.

Informacje o Grodno S.A.

Grupa Grodno to dziś 80 punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce, w tym 9 oddziałów spółki zależnej BARGO na Mazowszu, 5 punktów El-Corte oraz 10 placówek w modelu franczyzowym. Spółka należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.

[ssba-buttons]