Spadek wartości trudnych długów

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
spływ należności w branży elektrycznej

W grudniu ub.r. na rynku elektrycznym obserwowaliśmy kontynuację spadku odsetka trudnych długów – dotyczy to zarówno producentów artykułów elektrycznych, jak i ich dystrybutorów hurtowych. Trudne długi (przeterminowane powyżej 4 miesięcy) jeszcze rok temu, w grudniu 2016 r. wynosiły odpowiednio 1,7% u producentów i 10,8% w hurtowniach.

Zadowolenie w branży może budzić fakt, że od połowy ubiegłego roku obserwujemy wyraźny spadek wartości trudnych długów. W grudniu 2017 r. wartości te spadły odpowiednio do 1,3%, i 8,1% r/r.

 

 

 

Koniec 2017 r. przyniósł generalną poprawę w dynamice spływu należności – średnie opóźnienie  u producentów artykułów elektrycznych w grudniu ub.r. wyniosło 6 dni w porównaniu do 9 dni przed rokiem. Natomiast hurtownie elektryczne w tym samym okresie dostawały swoje pieniądze 4 dni wcześniej niż w styczniu 2017 r. Średnie opóźnienie spadło z 31 dni do 27.

Data Nazwa branży śr PMI śr. op. Trudne długi
2017-12 HURTOWNIE 52 27 8,1%
2017-12 PRODUCENCI 86 6 1,3%
2016-12 HURTOWNIE 49 31 10,8%
2016-12 PRODUCENCI 82 9 1,7%

Michał Modrzejewski, Euler Hermes

[ssba-buttons]