Akcje przestały spadać

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
firmy_na_gpw

W styczniu Indeks Rynku Elektrycznego, odzwierciedlający notowania spółek z branży najpierw wyraźnie odbił, by w drugiej części miesiąca spaść. Bilans wyszedł niemal na zero, a podobny wynik widniał po trzech tygodniach lutego. Po niemal dziesięciu miesiącach spadków taką dość kruchą stabilizację i tak warto docenić, zwłaszcza że na początku lutego na giełdach na świecie doszło do wstrząsu, który zachwiał wiarą inwestorów w kontynuację hossy. WIG od początku lutego potaniał o ponad 5 proc., bo gracze w Stanach Zjednoczonych po dobrych danych makroekonomicznych uznali, że stopy procentowe będą rosły szybciej niż zakładali. W jedną sesję indeksu runęły jak domek z kart, ale sytuacja na szczęście dość szybko została opanowana.

Wśród spółek z branży na plan pierwszy wysuwają się raporty z wynikami za czwarty kwartał i cały 2017 r.

Ubiegłoroczna gwiazda giełdy – LUG – pochwaliła się wzrostem przychodów o 15 proc. do 39,3 mln zł w ostatnim kwartale ubiegłego roku, zwyżką zysku brutto ze sprzedaży o 39 proc. do 18,9 mln zł oraz zyskiem netto na poziomie 2,54 mln zł. To niemal dwukrotnie więcej niż przed rokiem. W 2017 r. przychody wyniosły 142,3 mln zł, a zysk netto 6,8 mln zł.

Realizowane w poprzednich kwartałach inwestycje w zakładach produkcyjnych oraz wdrożenie systemu KAIZEN do optymalizacji procesów, istotnie wpłynęły na dobry wynik zysku brutto ze sprzedaży. Dzięki temu możemy kontynuować inwestycje trwałe m.in. w Argentynie oraz te z zakresu rozwiązań technologicznych typu Smart City opracowywane w nowej spółce –  komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, prezes LUG.

Wyniki opublikował także Alumast, którego przychody zarówno w czwartym kwartale 2017 r., jak i w całym ubiegłym roku były niższe w porównaniu z analogicznym okresami 2016 r. Ostatni kwartał ubiegłego roku zakończył się stratą w wysokości 432 tys. zł, wobec 313 tys. zł zysku rok wcześniej, a całoroczna strata sięgnęła 2,85 mln zł (wobec 831 tys. zł straty w 2016 r.). Nadzieją na poprawę ma być sfinalizowane pod koniec ubiegłego roku dokapitalizowanie spółki kwotą 1 mln zł, a także optymalizacja procesów produkcji, co łącznie ma przynieść odzyskanie rentowności.

Zyskiem cały rok, ale stratą czwarty kwartał zakończył Apanet, dostawca systemów inteligentnego oświetlenia. Na pierwszym planie wciąż jest jednak spór pomiędzy wiodącymi akcjonariuszami, który wciąż nie jest rozstrzygnięty, a rzecz idzie o przywrócenie pełnej kontroli nad kluczową spółką zależną oraz rekompensatę wynagrodzenia, które – zdaniem obecnych menedżerów – skonfliktowany z nimi Andrzej Lis bezzasadnie pobierał. W raporcie za czwarty kwartał 2017 r. zaznaczono jednak, że nie jest przesądzone, czy spór uda się rozwiązać metodami pozasądowymi. Notowania spółki są tymczasem najniższe od ponad dwóch lat.

W dołku są też notowania Apatora, które spadały i w styczniu, i w lutym. Według szacunkowych danych, w 2017 r. firma osiągnęła 894,6 mln zł przychodów i 56,4 mln zł zysku netto. Prognoza przychodów została niemal zrealizowana (widełki wynosiły 900-950 mln zł), zysk miał natomiast wynieść 60-65 mln zł. To były zresztą prognozy, obniżone w listopadzie 2017 r. – wcześniejsze zakładały 75-80 mln zł zysku.

„Na poziom wyników finansowych Grupy Apator w 2017 r. wpływ miało wystąpienie zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami. Korekty dotyczyły głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych oraz aktualizacji wartości zapasów, o czym zarząd informował w raportach okresowych za I półrocze 2017 r. oraz III kwartał 2017 r.” – podano w komunikacie.

W 2016 r. przychody wyniosły 868 mln zł, a zysk netto 59,3 mln zł.

Wyników za 2017 r. nie opublikowała jeszcze Elektrobudowa, której kurs odbił w lutym po wcześniejszej przecenie. Zarząd przedstawił natomiast prognozy na 2018 r., wedle których przychody mają wynieść 960 mln zł, a zysk netto 46 mln zł. Oznacza to, że władze firmy spodziewają się słabszych wyników niż te, które zakładano na 2017 r. (1,07 mld zł przychodów i 51,1 mln zł zysku netto).

Odbił kurs Radpolu, który 2017 r. zakończył przychodami na poziomie 154 mln zł i 2,5 mln zł straty brutto. Jest poprawa, bo w 2016 r. sprzedaż wyniosła 143 mln zł, a strata brutto 10,6 mln zł. Równie dużą poprawę odnotował ES-System, którego przychody zwiększyły się w 2017 r. o 4,2 proc. do 189,7 mln zł, zysk operacyjny urósł o 111 proc. do 7,5 mln zł, a zysk netto o 107 proc. do 6,8 mln zł.

Pozytywnie oceniamy poziom sprzedaży zrealizowany przez ES-System w ostatnim roku. Zanotowaliśmy skokowy wzrost zysku, który był pochodną wzrostu przychodów oraz pozytywnego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki.

spółka Stopa zwrotu w styczniu (w proc.) Stopa zwrotu w lutym (w proc.)*
Alumast 5,7 0
Ampli
Apanet 5,4 -4,4
Apator -1,8 -5,7
Aplisens 0 -5,5
APS -7,0 0
Elektrobudowa 3,5 9,2
Elektromont 0 0
Elektrotim -6,1 5,8
Energoaparatura 4,5 10,3
ES-System 0,8 0
Govena Lighting
Grodno -0,2 3,3
Introl -1,0 1,0
Lena Lighting 1,1 4,5
LUG 25 -4,6
Luxima 0 0
Radpol 17,5 -2,2
Relpol 5,3 -3,7
Sonel 7,3 3,2
TIM 8,3 -2,0
ZPUE 7,8 -2,2
Indeks Rynku Elektrycznego 0,4 0,6
WIG 3,6 -5,4
*do 21 lutego

Kamil Zatoński

 

[ssba-buttons]