Dobry rok dla Relpolu

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
siedziba Relpol SA

Zakończył się kolejny, bardzo dobry rok w działalności Relpol S.A. Osiągnięte przychody są najwyższe w historii. Przychody netto wyniosły 115,5 mln zł, czyli były wyższe o 8,9% w porównaniu do 2016 r. Poziom przychodów został osiągnięty przy niższym niż w 2016 r. kursie euro.

Zysk netto, czyli 6,05 mln zł, jest zbliżony do poziomu z 2016 r.

Spółka utrzymuje bardzo wysoką dynamikę sprzedaży w eksporcie.

 

 

Sytuacja w spółce jest stabilna. Zamówienia wykazują tendencję rosnącą, co przekłada się na wzrost produkcji i sprzedaży. Aktualnie prowadzone są prace inwestycyjne nad wzrostem mocy produkcyjnych dla wybranych grup produktowych oraz poszerzeniem palety wyrobów gotowych. Zakończenie prac przewidziane jest na IV kwartał 2018 – czytamy w komentarzu do wyników.

Wyniki są wstępne i dotyczą Relpol S.A. a nie grupy kapitałowej.

Wyniki roczne zostaną opublikowane w kwietniu 2018 r. po zbadaniu sprawozdania przez audytora.

Pełna treść raportu

 

[ssba-buttons]