Nowa siła napędowa dla przemysłu elektrotechnicznego

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Na zdjęciu od lewej: Piotr Szymczak, prezes SEP oraz Jerzy Kurella, przewodniczący Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) powołało do życia Radę Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 20 marca 2018 r. w Warszawie, w Domu Technika NOT.

Zbliżając się do obchodów 100-lecia powstania SEP pragniemy wrócić do korzeni naszego Stowarzyszenia, czyli wspierania polskiego przemysłu elektrotechnicznego. Chcemy być platformą integrującą firmy, instytucje, organizacje i klastry – powiedział w przemówieniu powitalnym Piotr Szymczak, prezes SEP.

Obecnie w branży funkcjonuje wiele organizacji, a każda z nich broni interesów tylko swoich członków. Konieczne stało się stworzenie naczelnego organu do wyznaczania zadań dla innych stowarzyszeń czy instytucji. Jak powiedział Janusz Nowastowski, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, SEP jest organizacją-matką dla całego przemysłu elektrotechnicznego.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele firm m.in. ABB, Enco, Eltrim, Ergom, Horus Energia, PGE, Schneider Electric, Tele-Fonika, ZPUE. Obecni byli także pracownicy instytutów badawczych, członkowie zarządu PIGE oraz członkowie SEP.

Podczas debaty nad programem Rady Firm zostały zgłoszone problemy, które zdaniem biznesu powinny być rozwiązywane w pierwszej kolejności:

  • ujednolicenie zasad funkcjonowania koncernów energetycznych,
  • współpraca nauki z przemysłem
  • przywrócenie szkolnictwa zawodowego.

Przewodniczącym Rady Firm został Jerzy Kurella, ekspert ds. energetycznych z Instytutu Staszica. Sekretarzem Rady – Jacek Nowicki, który jednocześnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego SEP.

RE

 

[ssba-buttons]