Połączenie spółek w Grupie Apator

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Zarząd Apator SA poinformował o zamiarze połączenia w 2018 r. dwóch spółek zależnych, tj. Apator Control sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi.
Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Apator Control (połączenie przez przejęcie) na spółkę Apator Elkomtech SA.
Obydwie spółki działają w ramach segmentu inteligentne sieci. W wyniku połączenia nastąpi wzrost efektywności zarządzania oraz uzyskane zostaną efekty synergii w obszarze operacyjnym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów spółek.

 

[ssba-buttons]