Wojciech Kosiński

prezes zarządu ZPUE S.A.

Janusz Petrykowski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa ZPUE. Z dniem 21 marca 2018 r. szefem spółki został Wojciech Kosiński.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w ZWAR jako inżynier mechanik, a następnie kierownik Działu Konstrukcyjno-Technologicznego.

Do roku 2015 sprawował funkcje dyrektora w ABB (dyrektor Oddziału Aparatury Wysokich Napięć) oraz ABB Sp. z o.o. (kolejno: dyrektor rozwoju biznesu, dyrektor marketingu i sprzedaży Aparatury Wysokich Napięć, dyrektor handlowy – Produkty i Systemy dla Energetyki, dyrektor lokalnej jednostki biznesu Aparatura Wysokich i Średnich Napięć, dyrektor ds. kluczowych klientów – Sektor Gazu i Ropy).

W latach 2015-2016 był wiceprezesem ds. handlowych w Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie, a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach (spółka zależna SEFAKO). W okresie lipiec-grudzień 2016 r. dyrektor ds. marketingu i rozwoju w AWBUD S.A.

Od 22 listopada 2016 r. w Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. Od 1 stycznia 2017 r. w ZPUE S.A. jako członek zarządu, dyrektor ds. handlowych.

Wykształcenie i kwalifikacje

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Illinois, gdzie odbył studia Executive MBA. Ponadto ukończył studia podyplomowe Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH Warszawa) oraz odbył szereg kursów, takich jak: PRINCE2 Foundation, ABB Senior Leadership Development Program w Lozannie, MBA dla Kadry kierowniczej w ABB oraz Kurs dla Członków Rad Nadzorczych.