Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Warszawie

Reklama

Reklama

rynekelektryczny.pl
tel. 22 743 00 71
reklama@rynekelektryczny.pl

  |  

Zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii jest coraz większe. Ze względu na charakter zabudowy wiodącą technologią dla mikroinstalacji OZE, wśród mieszkańców dużych miast, jest fotowoltaika. Na stołecznym rynku to innogy Polska jest największym dostawcą tych rozwiązań dla prosumentów. W 2017 roku do warszawskiej sieci elektroenergetycznej przyłączono mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy prawie 2 MW, a w tym samym okresie innogy Polska zrealizowała inwestycje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,5 MW.

Rok 2018 zapowiada się również dobrze, m.in. za sprawą dofinansowania na odnawialne źródła energii przydzielanego przez Urząd Miasta Warszawy, w ramach którego mieszkańcy stolicy mogli ubiegać się nawet o 15 000 zł wsparcia. W stosunku do naboru z marca 2017 r. innogy odnotowała blisko 10% wzrost sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, a łączna moc zainstalowana z podpisanych umów wynosi niespełna 1,1 MW. Zaobserwowano znaczący wzrost zainteresowania ze strony podmiotów biznesowych oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Przeciętna wielkość zakontraktowanych instalacji to 5-6 kW, ale największe mają nawet 20 kW. Pracownicy innogy Polska nie tylko przygotowali dla klientów projekty optymalnych instalacji dla danej lokalizacji, ale również pomagali w dopełnianiu formalności związanych ze zdobyciem dofinansowania.

Dla klientów indywidualnych opłacalność inwestycji w fotowoltaikę nadal jest istotna, ale aspekt bycia eko staje się równie ważny. Natomiast przedsiębiorstwa coraz częściej myślą o wpływie jaki ich działalność wywiera na środowisko i szukają ekologicznych rozwiązań. W przypadku świadomych firm standardem stał się zakup zielonej energii ze świadectwem pochodzenia, a przedsiębiorcy chcą mieć czynny wpływ na otoczenie i właśnie energia ze słońca daje im taką możliwość – mówi Janusz Moroz, członek zarządu ds. Handlu, innogy Polska S. A.

Dzięki możliwości otrzymania dofinansowania spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej efektywnie wykorzystują fotowoltaikę. Z jednej strony taka inwestycja podnosi wartość nieruchomości, a z drugiej wyprodukowana energia może być wykorzystana w częściach wspólnych realnie obniżając rachunki za energię elektryczną przez ponad 25 lat.

Dzięki dofinasowaniu, optymalnemu doborowi wielkości instalacji do profilu zużycia oraz właściwemu finansowaniu możliwe jest zrównoważenie korzyści i kosztów finansowania. A to sprawia, że instalacja nie będzie dodatkowym obciążeniem dla mieszkańców.

Polacy są również coraz bardziej świadomi korzyści ekologicznych, które przynosi inwestycja w instalacje fotowoltaiczne. Systemy fotowoltaiczne zwiększają bowiem niezależność energetyczna prosumentów, pozwalając im w dużej mierze zaspokoić potrzeby energetyczne, co z kolei przekłada się na znacznie niższe rachunki za energię elektryczną. Dodatkowo produkcja energii przez instalację solarną nie przyczynia się do emisji zanieczyszczeń powietrza. Układ o mocy 3 kW umożliwia wyprodukowanie ponad 3 000 kWh energii i oszczędność emisji  CO2 na poziomie ok. 2,4 tony w skali roku – komentuje Michał Skorupa, menedżer innogy Polska odpowiedzialny za rozwój fotowoltaiki.

Dzięki współpracy z bankami klienci indywidualni mogą również kupić instalację fotowoltaiczną w dogodnym systemie ratalnym. Oferta umożliwia sfinansowanie nawet 100 % wartości instalacji fotowoltaicznej.

Co ważne, korzystanie z energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, nie wiąże się z wymianą instalacji elektrycznej w budynku, a samo urządzenie jest bezobsługowe i praktycznie nie generuje kosztów eksploatacyjnych. Moduły fotowoltaiczne z oferty innogy Polska po 25 latach będą miały moc na poziomie 80% nominalnej mocy wyjściowej.

Instalacje fotowoltaiczne zainstalowane przez innogy Polska w 2017 roku mogą wyprodukować rocznie ok. 1,5 GWh energii elektrycznej, dzięki czemu do atmosfery nie zostanie wyemitowanych ponad 1,2 tys. tony CO2. Umowy podpisane tylko do końca marca 2018 roku mogą poprawić te wyniki o blisko 70%.

[ssba-buttons]