System zarządzania energią

Reklama

Reklama

rynekelektryczny.pl
tel. 22 743 00 71
reklama@rynekelektryczny.pl

  |   System zarządzania energią (371 KB)

Firma Legrand wprowadziła do sprzedaży nową, innowacyjną ofertę urządzeń do pomiaru, stałej kontroli i sterowania instalacją elektryczną w budynku, zarówno lokalnie w rozdzielnicy elektrycznej jak i zdalnie poza nią. System zarządzania energią EMS CX3 to odpowiedź na wymagania dotyczące poprawy Efektywności Energetycznej w budynkach i związanych z tym audytów energetycznych, certyfikacji ISO 50001 oraz zielonych budynków (BREEAM, LEED, itp.).

Oferta EMS CX3 składa się z urządzeń o niezwykle kompaktowej budowie modułowej, które
w łatwy sposób można zainstalować zarówno w nowo powstających instalacjach jak i już istniejących, w jednym rzędzie rozdzielnicy elektrycznej z innymi aparatami modułowymi lub aparatami mocy. Pośród urządzeń systemu EMS CX3 znajdziemy moduły odpowiadające za pomiar energii elektrycznej i wielu innych parametrów sieci, moduły sygnalizacji stanu pracy aparatów/obwodów, moduły sterowania instalacją oraz elementy komunikacji lokalnej lub zdalnej.

Pomiar

Moduły pomiarowe EMS CX3 to urządzenia o wysokiej klasie dokładności pomiaru energii czynnej – 0,5. Umożliwiają również pomiar takich wielkości elektrycznych jak: prądy, napięcia, częstotliwość, moce, współczynnik mocy, a także współczynniki THD oraz poszczególne harmoniczne dla prądów i napięć do 15-ej. Występują w dwóch wersjach:

– z pomiarem bezpośrednim do 63 A za pomocą kompaktowych cewek Rogowskiego, które ułatwiają integrację systemu w istniejących już instalacjach;

– z pomiarem za pomocą dowolnych przekładników prądowych o przekładni x/5A.

Wszystkie urządzenia pomiarowe EMS CX3 mają szerokość montażową równą jednemu modułowi DIN, dzięki czemu zajmują znacznie mniej miejsca w rozdzielnicy w porównaniu ze standardowymi licznikami energii lub analizatorami sieci, co przekłada się na realne oszczędności.

           

Fot.1. Moduły pomiarowe – moduł jednofazowy do 63A z cewką Rogowskiego oraz moduł jedno- lub trójfazowy dla przekładników prądowych

Sygnalizacja stanu instalacji

W systemie EMS CX3, oprócz urządzeń pomiarowych, znajdziemy także dwa różne moduły, odpowiedzialne za sygnalizację stanu pracy aparatów modułowych lub aparatów mocy. Pierwszy z nich dedykowany jest dla aparatów modułowych Legrand. Drugi z modułów sygnalizacyjnych to urządzenie uniwersalne, w pełni konfigurowane, za pomocą którego można wizualizować informacje o różnych stanach pracy aparatów mocy Legrand oraz innych marek z Grupy Legrand, np. pozycja aparatu w kasecie, stan komponentu (sprężyna zazbrojona/niezazbrojona), i inne.

            

Fot.2. Moduły sygnalizacji stanu – styk pomocniczy/sygnalizacyjny dla aparatów modułowych oraz uniwersalny moduł sygnalizacji stanu

Sterowanie

Efektywny system zarządzania energią powinien zapewniać także funkcję bezpiecznego
i elastycznego sterowania instalacją na przykład w przypadku wykrycia przez obsługę sytuacji awaryjnych. W ofercie EMS CX3 znajdziemy uniwersalny moduł sterowania, dzięki któremu w sposób lokalny lub zdalny można sterować dowolny obwód/obciążenie elektryczne lub napędy zdalne aparatów modułowych/mocy Legrand lub innych marek. Dla styczników modułowych oraz przekaźników bistabilnych Legrand znajdziemy dedykowany moduł sygnalizacji i sterowania, przyłączany bezpośrednio do boku aparatu.

           

Fot.3. Moduły sterowania – uniwersalny moduł sterowania oraz moduł sterowania i sygnalizacji dla styczników modułowych SM 400 i przekaźników bistabilnych PB 400

Komunikacja i konfiguracja

Fot.4. Instalacja modułu EMS CX3 na wsporniku TH35 wyposażonym w szynę komunikacyjną

Wszystkie elementy systemu EMS CX3 komunikują się ze sobą w rozdzielnicy za pomocą autorskiego protokołu EMS przy użyciu specjalnych szyn lub przewodów komunikacyjnych. Moduły EMS CX3 wyposażone są w przyłącza (zasilania i komunikacji) zlokalizowane w ich tylnej części, dzięki którym po zainstalowaniu urządzenia na wsporniku TH35 wyposażonego w szynę komunikacyjną, następuje automatyczne połączenie z systemem. Oprócz tego moduły EMS CX3 posiadają dodatkowe dwa porty (zasilania i komunikacji) umieszczone na ich spodzie, wykorzystywane do alternatywnej metody łączenia – przy wykorzystaniu prefabrykowanych przewodów komunikacyjnych. Zasilanie systemu realizowane jest za pomocą modułów zasilających o bezpiecznym napięciu wyjściowym 12 V DC i maksymalnej obciążalności prądowej 500 mA.

Konfiguracja całego systemu jest niezwykle prosta i może być przeprowadzona bez pomocy integratora systemów. Uniwersalne moduły sterowania i sygnalizacji wyposażone są na ich boku w 4 dwupozycyjne mikroprzełączniki typu DIP, za pomocą których następuje manualny wybór ich sposobu działania. Dodatkowo każdy z modułów wyposażony jest w obrotowy przełącznik, za pomocą którego można manualnie (lokalnie) przypisać urządzeniu adres komunikacyjny. Alternatywą dla lokalnego trybu adresowania jest adresowanie zdalne (programowe) za pomocą bezpłatnego oprogramowania na komputer PC – „EMS Configurator”.

Fot. 5. Widok modułu sterowania EMS CX3 z mikro-przełącznikami DIP na boku oraz przełącznikiem obrotowym do lokalnego adresowania w górnej części urządzenia

Nadzór systemu             

Moduły pomiarowe systemu EMS CX3 nie posiadają lokalnych wyświetlaczy, co pozwoliło na znaczącą redukcję zajmowanego przez nie miejsca w rozdzielnicy. Jeśli jednak taki odczyt pomiarów z poziomu rozdzielnicy jest potrzebny to w ofercie EMS CX3 znajdziemy urządzenie, które nam to umożliwia – lokalny moduł wizualizacji i konfiguracji do montażu na wspornik TH35.

 Fot. 6. Moduł wizualizacji i konfiguracji lokalnej EMS CX3

Zdalny nadzór systemu EMS CX3 wymaga przejścia z komunikacji EMS na RS485 Modbus
(za pomocą dedykowanego interfejsu EMS/RS485), a następnie na komunikację Ethernet, z poziomu której możemy połączyć system z komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie do nadzoru „Energy Manager” lub z serwerami sieciowymi, umożliwiającymi nadzór z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnej liczbie urządzeń połączonych w sieci LAN lub do Internetu.

           

Fot. 7. Elementy zdalnego nadzoru systemu EMS CX3 – moduł interfejsu EMS/RS485 Modbus oraz serwer sieciowy do montażu na wspornik TH35

Zalety systemu EMS CX3

Dzięki ofercie EMS CX3 można analizować zużycie energii oraz zredukować wysokość opłat
za energię, znaleźć słabe punkty i niesymetryczne obciążenia w sieci, sprawdzić i udokumentować jakość dostarczanej energii, stworzyć sieć pomiarową dla kompletnej instalacji elektrycznej (i innych mediów, np. woda, gaz) z podziałem na poszczególne grupy odbiorników oraz zaawansowany system nadzoru i  sterowania. Podejmując odpowiednie kroki można zoptymalizować zużycie energii elektrycznej w budynku.

Autor: Marcin Sikora
Kierownik produktu w firmie Legrand

 

Załączniki:

[ssba-buttons]