Zyski na wszystkich poziomach

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Pod względem przychodów ze sprzedaży I kwartał 2018 r. stanowił najlepsze otwarcie roku i był drugim najlepszym kwartałem w całej historii TIM SA oraz Grupy Kapitałowej TIM. Skonsolidowane obroty wyniosły 194 mln zł (+18,9% r/r), zaś jednostkowe – 175,47 mln zł (+18,8% r/r). Rekordowym przychodom towarzyszą jednostkowe i skonsolidowane zyski. Zysk ze sprzedaży i na działalności operacyjnej odnotowała też logistyczna spółka 3LP.

W I kwartale 218 r. Grupa kapitałowa TIM wygenerowała pozytywny wynik na wszystkich poziomach rachunku wyników. Zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,4 mln zł i był o 3,8 mln zł wyższy niż w I kw.2017 r. (1,4 mln zł straty rok wcześniej).

Przychody TIM SA z kanału e-commerce wyniosły ponad 70%.

Na pozytywne wyniki wpływ miały nie tylko rekordowe obroty, ale i koszty operacyjne, które zwiększyły się o 15,7%, a więc rosły wolniej niż przychody. w tym kontekście warto zwrócić uwagę na wzrost efektywności działania 3LP dzięki większemu wykorzystaniu możliwości operacyjnych centrum logistycznego w Siechnicach.

Zobacz relację z konferencji, która odbyła się w Warszawie 24 maja 2018 r. https://youtube.com/watch?v=dkdfpoLJ8Fs

 

 

[ssba-buttons]