Więcej słońca dla wrocławskiej uczelni

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zainaugurował 25 maja br. instalację odnawialnych źródeł energii na krytej pływalni wchodzącej w skład kompleksu uczelnianego.

Projekt został wykonany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dzięki niemu pływalnia uniwersytecka zdywersyfikowała źródła energii niezbędne do ogrzania wody (kolektory słoneczne) oraz zasileniu całego kompleksu w energię elektryczną (instalacja fotowoltaiczna).

Dzięki zainstalowanym modułom PV o mocy blisko 40 kWp, uczelnia chce obniżyć bieżący pobór energii z sieci elektrycznej.

 

– Po pierwszych kilku tygodniach od uruchomienia instalacji widać, że oszczędności będą spore i inwestycja będzie się zwracać. Dodatkowo, dzięki odnawialnym źródłom energii redukujemy emisję dwutlenku węgla i umożliwiamy naszym studentom dostęp do laboratorium demonstracyjnego, gdzie mogą na bieżąco śledzić i analizować parametry uzysków i mocy z wykorzystaniem naszej instalacji – podkreślał Bartłomiej Wojdyło, dyrektor Działu Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych wrocławskiej uczelni.

O aspekcie dydaktycznym i promocji ekologicznych rozwiązań mówił również podczas oficjalnej inauguracji prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego.

– Chcemy podążać za innowacjami i projekt odnawialnych źródeł energii jest tego najlepszym przykładem. Zielona energia idealnie wpisuje się w strategię naszej uczelni, i oprócz korzyści finansowych, promuje nas jako miejsce, gdzie dydaktyka łączy się z praktyką – mówił prof. Trziszka.

Kryta pływalnia nie jest jedynym miejscem w kompleksie Uniwersytetu Przyrodniczego, gdzie odnawialne źródła energii zostały dostrzeżone jako ciekawa alternatywa w trakcie termomodernizacji budynków.

– W tym momencie trwają prace w naszym Centrum Naukowo-Dydaktycznym, gdzie fotowoltaika będzie zintegrowana z elewacją. Jest to wykonywane w unikatowy sposób, bowiem elementy fotowoltaiki są w pełni zintegrowane z elewacją i w sposób naturalny nawiązują do poprzedniego wyglądu budynku. Będzie to prestiżowe miejsce naszej uczelni – mówił Wojdyło.

Wspomniane prace w Centrum Naukowo-Dydaktycznym są doskonałym przykładem integracji architektonicznych rozwiązań fotowoltaicznych z budownictwem (ang. Building Integrated Photovoltaics).

Przykład Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu potwierdza także, że instalacje fotowoltaiczne mogą być z powodzeniem adaptowane w zabudowaniach, bez konieczności znaczącej ingerencji w konstrukcję nośną budynków. Oprócz wspomnianych korzyści ekonomicznych i estetycznych, na uwagę zasługuje fakt, iż każda inwestycja o podobnych charakterze do kompleksu uczelnianego we Wrocławiu, zwiększa udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym kraju, który do 2020 roku ma wynieść 15%.

Rozwiązania fotowoltaiczne dostarczyła firma ML System.

[ssba-buttons]