Przychody Grodna wzrosły o 30%

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA

Skonsolidowane przychody Grodna w roku obrotowym wzrosły o 30% rdr do poziomu 429,5 mln zł, co stanowi najwyższą sprzedaż w historii Grupy.

“Wysoki wzrost sprzedaży był efektem rozwoju sieci Grodno na terenie całego kraju, a także konsekwentnej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej” – wyjaśnia zarząd spółki. Wpływ na przychody Grupy miała również dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej, która wg GUS wzrosła w 2017 r. o 12%, natomiast w miesiącach styczeń-marzec 2018 r. o 26% rdr.

 

 

Ostatni rok obrotowy był dla nas bardzo udany. Kolejny raz wykazaliśmy istotną poprawę przychodów, która jest rezultatem zwiększenia liczby oddziałów, wyższej sprzedaży do klientów, a także konsolidacji wyników naszych spółek zależnych. Konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię i zdecydowanie umocniliśmy pozycję rynkową – wyjaśnia Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

W analizowanym okresie wzrosły również pozycje wynikowe – skonsolidowany EBIT, EBITDA i zysk netto były wyższe odpowiednio o 7%, 11% i 2% rdr. Wśród czynników, które korzystnie wpłynęły na wyniki należy wymienić wzrost skali działalności oraz dobrą koniunkturę rynkową w branży budowlano-montażowej. Z drugiej strony, pozostawały one pod wpływem wyższych kosztów działalności, związanych z rozbudową Grupy i integracją podmiotów wewnątrz jej struktur.

W minionym roku obrotowym przeprowadziliśmy działania związane z integracją przejętych podmiotów, co wiązało się kosztami, które rozpatrujemy w kategoriach inwestycji. Rynek hurtowni elektrotechnicznych wywierał również presję na marże i to także wpłynęło na naszą rentowność. Stale pracujemy nad optymalizacją procesów wewnętrznych i redukcją kosztów. Spodziewamy się, że działania te korzystnie przełożą się na wyniki w przyszłych kwartałach – komentuje Andrzej Jurczak.

Rozbudowa sieci sprzedaży. W planach przejęcia

W roku obrotowym 2017/18 Grupa dynamicznie rozwijała ogólnopolską sieć sprzedaży. Obecnie obejmuje ona 81 punktów handlowych (wobec 70 przed rokiem) i jest jedną z największych wśród niezależnych dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych.

Jednym z kluczowych elementów strategii Grodna pozostaje rozwój i budowa kompetencji w oparciu o przejęcia dobrze funkcjonujących, mniejszych podmiotów z branży. Wśród najważniejszych wydarzeń przypadających na ostatnie miesiące wymienić można m. in. włączenie do Grupy działalności firmy Jorga, działającej w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej, a także podmiotu Elektromag Lighting wzmacniającego Grupę Grodno w zakresie sprzedaży e-commerce. W grudniu natomiast zarząd podpisał list intencyjny w sprawie potencjalnego zakupu kolejnego przedsiębiorstwa z branży. W przypadku finalizacji transakcji byłoby to już 8. przejęcie Grodna.

Konsolidacja rynku i budowa kompetencji przez akwizycje to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Mamy w tym obszarze duże doświadczenie, potrafimy skutecznie integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Za przykład może posłużyć m. in. ostatnie udane wdrożenie sieci 9 hurtowni BARGO, która doskonale zintegrowała się z naszym dotychczasowym biznesem – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Realizacja strategii zgodnie z planem

Na miniony rok obrotowym przypadła publikacja nowej strategii Grupy na lata 2017-2020, w myśl której Grodno dążyć będzie do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. W swoich planach Spółka dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym.

W bieżącym roku obrotowym Grupa Grodno będzie kontynuować przyjęte kierunki rozwoju, zakładające przede wszystkim rozbudowę sieci sprzedaży, rozwój oferty specjalistycznych usługi i rozwiązań, a także oferty asortymentowej. Sytuacja na rynku jest obecnie bardzo korzystna i oczekujemy, że stan ten utrzyma się w najbliższych kwartałach. Zgodnie z naszymi założeniami, konsekwentna realizacja strategii w sprzyjających warunkach gospodarczych powinna umożliwić nam wejście do grona trzech największych krajowych podmiotów z branży elektrotechnicznej do 2020 r. – stwierdził prezes Andrzej Jurczak.

www.grodno.pl

Informacje o Grodno S.A.

Grodno to jeden z czołowych dostawców kompleksowych rozwiązań w obszarze elektrotechniki i oświetlenia  w Polsce, oferujący ponad 120 tys. towarów od krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. Sieć dystrybucyjna Grupy Grodno obejmuje 81 punktów handlowych zlokalizowanych w całej Polsce. Spółka należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.

Ofertę Grodna wyróżnia stale poszerzany asortyment, m.in. obejmujący kompleksowe rozwiązania z sektora automatyki, fotowoltaiki, oświetlenia oraz klimatyzacji. Spółka świadczy doradztwo i usługi specjalistyczne – przeprowadza audyty energetyczne i oświetleniowe. Klientami Grodna są firmy zajmujące się instalacją elektryczną, przemysłowe (służby utrzymania ruchu, zakłady produkcyjne), dystrybucją (hurtownie, sklepy, składy budowlane), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele) oraz klienci indywidualni.

Głównym profilem działalności Grupy jest zapewnienie inwestorowi kompleksowych rozwiązań prądowych do każdego typu obiektu budowlanego.

[ssba-buttons]