Realizacja projektu: System rozprowadzania informacji użytecznej przy pomocy światła

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Przedmiotem projektu jest rozwinięcie działalności B+R firmy Rabbit sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego zarządzanie oświetleniem w jednym pomieszczeniu opartego o technologię LiFi.

Zostanie stworzony nowatorski system rozprowadzania informacji użytecznej przy pomocy światła z zakresu fal widzialnych tj.4×1014 ÷ 7,9×1014. Informacja propagowana będzie za pomocą lamp LED, odpowiednio skonstruowanych i wyposażonych w specjalizowane układy nadawczo-odbiorcze, które jednocześnie dostarczać będą dla odbiorcy, poza strumieniem danych niosących informację, również oświetlenie płaszczyzny roboczej.

Projekt zakłada konstrukcję nowatorskich lamp LED, komunikujących się pomiędzy sobą przy pomocy użytecznego światła widzialnego, tworzących rozległą sieć teleinformatyczną, zapewniając jednocześnie możliwość wpięcia do tak powstałego systemu szeregu czujników zewnętrznych, które do komunikacji z systemami zewnętrznymi wykorzystywać będą bieżący kanał informacyjny tj. światło widzialne odpowiednio modulowane lub alternatywne kanały dostępne tj. fale radiowe lub podczerwień.

Do zapewnienia przesyłania informacji użytecznej pomiędzy lampami LED oraz dodatkowymi czujnikami niezbędne jest opracowanie odpowiednich układów nadawczo-odbiorczych, które będą stanowiły główną platformę sterującą pracą lampy LED. Aby możliwy był odbiór takiej informacji, lampy wyposażone będą jednocześnie w detektory fali zmodulowanej, aby informację z postaci świetlnej z zakresu fal widzialnych przekształcić w formę elektryczną, zrozumiałą dla urządzeń elektronicznych.

Proces komunikacji będzie mógł odbywać się w zakresie widoczności lamp pomiędzy sobą i/lub poprzez światło odbite, jeśli warunki techniczne pozwolą na takie rozwiązanie, co będzie również tematem rozważania i badań w projekcie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 964 182,41 zł.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu wynosi 1 683 347,01 zł.
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej  757 506,15 zł, co stanowi 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

[ssba-buttons]