Grodno dalej pnie się w górę

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Mapa oddziałów hurtowni Grodno

W I kwartale zamkniętym 30 czerwca br., przychody Grupy Grodno wzrosły o 20% rdr, natomiast zysk netto był wyższy o 28% rdr.

Konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty dla realizatorów inwestycji budynkowych umożliwiła Grodnu wypracowanie rekordowego pod kątem sprzedaży I kw. W stosunku do I kw. ubiegłego roku obrotowego, Grupa urosła o 11 placówek i dziś liczy już 81 oddziałów działających w całej Polsce.

Na poprawę sprzedaży duży wpływ miała również utrzymująca się dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej. Zgodnie z danymi GUS, w kwietniu br. rynek rósł o 19,7% rdr, w maju o 20,8% rdr, natomiast w czerwcu o 24,7% rdr.

Za nami bardzo dobry kwartał. Na dynamikę sprzedaży duży wpływ miała rozbudowa grupy i konsolidacja danych naszych spółek zależnych. Sprzyjała nam również ogólnie dobra sytuacja gospodarcza, a w szczególności w branży budowlano-montażowej. Oczekujemy, że utrzymanie się koniunktury korzystnie wpłynie na sprzedaż Grupy Grodno w bieżącym roku obrotowym – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Dobre wyniki spółek zależnych

Choć jednostkowe wyniki Grodno S.A. kształtowały się poniżej wykazanych przed rokiem, na poziomie skonsolidowanym Grupa wykazała poprawę – zysk operacyjny wzrósł o 14% rdr, EBITDA o 17% rdr, natomiast zysk netto o 28% rdr. Jak wyjaśnia Zarząd był to rezultat udanej integracji oraz dobrych wyników podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy.

Wyniki należy analizować całościowo, pod kątem całej Grupy. Niższe rdr zyski na poziomie jednostkowym to efekt odseparowania działalności usługowo-inżynieryjnej z Grodno S.A. do spółki zależnej Inegro. Ponadto na uwagę zasługują bardzo dobre wyniki naszych spółek Bargo oraz El-Corte, które dołączyły do Grupy w 2017 r. Potwierdzają, że Grodno ma duże kompetencje w konsolidacji rynku oraz budowaniu mocnej pozycji Grupy Kapitałowej – wyjaśnił Andrzej Jurczak.

Realizacja strategii i dalsze przejęcia

W perspektywie kolejnych kwartałów Grodno będzie kontynuować działania ujęte w przedstawionej rok temu strategii na lata 2017-2020. W myśl dokumentu, Grupa dąży do zapewnienia w pełni kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Obok rozwoju oferty asortymentowej, Grodno dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Ponadto w Grupie dynamicznie rozwijane są internetowe kanały sprzedaży B2B i B2C, które do 2020 r. powinny generować 35% sprzedaży Grupy.

Kluczowym elementem strategii Grupy pozostaje również konsolidacja branży poprzez przejęcia mniejszych podmiotów. Grodno ma za sobą już 7 udanych akwizycji i integracji hurtowni elektrotechnicznych. W grudniu ubiegłego roku Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego, potencjalnie ósmego, przejęcia.

Konsolidacja rynku i budowa kompetencji przez akwizycje to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Mamy w tym obszarze duże doświadczenie, potrafimy skutecznie integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Stale monitorujemy rynek i jesteśmy gotowi na kolejne przejęcia – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Informacje o Grodno S.A.

Grodno to jeden z czołowych dostawców kompleksowych rozwiązań w obszarze elektrotechniki i oświetlenia  w Polsce, oferujący ponad 120 tys. towarów od krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. Sieć dystrybucyjna Grupy Grodno obejmuje 81 punktów handlowych zlokalizowanych w całej Polsce. Spółka należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.

Ofertę Grodna wyróżnia stale poszerzany asortyment, m.in. obejmujący kompleksowe rozwiązania z sektora automatyki, fotowoltaiki, oświetlenia oraz klimatyzacji. Spółka świadczy doradztwo i usługi specjalistyczne – przeprowadza audyty energetyczne i oświetleniowe. Klientami Grodna są firmy zajmujące się instalacją elektryczną, przemysłowe (służby utrzymania ruchu, zakłady produkcyjne), dystrybucją (hurtownie, sklepy, składy budowlane), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele) oraz klienci indywidualni.

Głównym profilem działalności Grupy jest zapewnienie inwestorowi kompleksowych rozwiązań prądowych do każdego typu obiektu budowlanego.

 

 

[ssba-buttons]