Co stymuluje rozwój rynku oświetleniowego?

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Od kilku lat niezmienne pozostają następujące czynniki, które pozytywnie stymulują rozwój rynku oświetleniowego:

Czynniki regulacyjne

– Cel wskazany w strategii „Europa 2020” zakładający zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. Obecnie na oświetlenie w Europie zużywa się 19% całkowitego zużycia energii;

– Ok. 75% instalacji oświetleniowych w Europie jest starsza niż 25 lat, co będzie dodatkowo stymulować proces powszechnej wymiany oświetlenia na energooszczędne.

 

Czynniki technologiczne

– Dynamiczny wzrost wartości światowego rynku LED do 2020 roku do poziomu 80 mld dolarów w 2020 roku. Średnioroczna stopa wzrostu rynku LED w latach 2015/2016 szacowana jest na poziomie CAGR 18,1%;

– Rokroczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, co wpływa na prognozy, iż do 2050 roku popyt na energię wzrośnie aż o 50 proc. wobec stanu obecnego. Wpływ na to mają takie zjawiska jak: industrializacji, cyfryzacji oraz urbanizacji;

– Szybki rozwój technologii LED, który prowadzi do uzyskania coraz lepszych parametrów w zakresie efektywności i trwałości, przy jednoczesnym spadku cen ledowych źródeł światła;

– Rozwój technologiczny w kierunku sterowania oświetleniem, którego przewidywana stopa wzrostu szacowana jest a poziomie blisko 20% rocznie, aż do roku 2020;

– Rozwój nowych modeli biznesowych na bazie rozwoju nowych technologii.

Rok 2018 w branży oświetleniowej nie przyniesie tak znaczących zmian, jakie wywołało pojawienie się źródeł światła i opraw oświetleniowych wykorzystujących technikę LED. Jednak w światowej branży oświetleniowej nadal widać ciągły, dynamiczny rozwój i w 2018 r. jej oferta będzie ewoluowała od eksponowania zagadnień energooszczędności związanej ze stosowaniem oświetlenia LED ku kontynuacji dotychczasowych, głównych trendów rozwoju związanych z cyfryzacją systemów oświetleniowych LED. Można również przewidywać, że nastąpi dalszy rozwój trendów związanych z oświetleniem odpowiadającym na potrzeby człowieka (Human Centric Lighting) oraz technologią Li-Fi – technologią przesyłania danych za pośrednictwem oświetlenia.

Dominującym trendem technologicznym, który pełni obecnie rolę drivera rozwoju branży oświetleniowej jest koncepcja tzw. IoT (Internet of Things) – według której przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem inteligentnej instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej. Do długiej listy tego rodzaju przedmiotów należą np. urządzenia gospodarstwa domowego czy oświetlenie. Internet Rzeczy stopniowo rewolucjonizuje niemal wszystkie sektory gospodarki, dlatego czasami nazywane jest już IoE (Internet of Everything). Podążając tym nurtem, rozwój branży oświetleniowej skupia się wokół takich trendów jak Smart Lighting, Smart City, Li-Fi, ekobudownictwo czy inteligentne systemy sterowania oświetleniem.

Potencjał wzrostowy segmentu oświetlenia ogólnego jest stymulowany także przez takie kluczowe wskaźniki, jak rozwój inwestycji infrastrukturalnych w krajach rozwijających się oraz coraz większa penetracja rynku przez technologie oparte o droższe źródła światła, w tym LED, co podnosi średnią wartość globalnej sprzedaży produktów oświetleniowych.

Jednak nie bez wpływu na rozwój branży mają megatrendy i zjawiska, występujące w skali globalnej:

dynamiczny wzrost populacji, szczególnie w krajach rozwijających się oraz wzrost dochodów ludności, która skłonna jest przeznaczać więcej pieniędzy na oświetlenie

Populacja ludzi będzie wzrastać z poziomu 6,9 miliarda w 2010 roku do 7,7 miliarda w 2020 roku. Emitent obserwuje także, że wyższe dochody w państwach rozwiniętych, pobudzają popyt na produkty oświetleniowe – szczególnie w odniesieniu do rozwiązań o wysmakowanym designie i energooszczędnych.

postępująca urbanizacja, która zapewnia wzrost popytu na oświetlenie

Prognozy wskazują, iż gospodarka globalna wzrośnie o 3-4% w latach 2010-2020. Największe wzrosty (ok. 60% wartości globalnego PKB) będą napędzane przez miasta, które bezpośrednio stymulują wzrost popytu na oświetlenie, w szczególności w segmencie general lighting. Na obszarach zurbanizowanych popyt na oświetlenie jest zdecydowanie większy niż na terenach wiejskich, dlatego to właśnie miasta będą ważnym motorem wzrostu przemysłu oświetleniowego. Oprócz Azji, najsilniejszą urbanizację będzie można obserwować na terenie Ameryki Południowej, Europy Wschodniej i Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Afryki Subsaharyjskiej.

nieodwracalne zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne i niedostatek zasobów, w tym ograniczone zasoby energii elektrycznej sprawiają, że upowszechnianie się energooszczędnych produktów jest obecnie globalnym trendem, który prowadzi do stopniowego odchodzenia od rozwiązań najtańszych na rzecz droższego, ale efektywnego energetycznie oświetlenia. Ważne jest, iż w przeciwieństwie do innych metod redukcji emisji CO2, wymiana energochłonnego oświetlenia na rozwiązania efektywne energetycznie nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę światową, a wręcz przeciwnie, pozytywnie ją stymuluje.

Tendencja rozwojowa polskiego rynku oświetleniowego jest po części efektem rosnących przychodów z eksportu. Całkowita wartość eksportu polskiego przemysłu oświetleniowego stanowi około 1/3 wartości rynku. Największym odbiorcą produktów polskiej branży oświetleniowej są kraje Unii Europejskiej, na które przypada szacunkowo 3/4 całego eksportu.

Sytuacja gospodarcza w Polsce pozwala zachować umiarkowany optymizm dotyczący koniunktury w 2018 roku. Odrodzenie popytu inwestycyjnego, obserwowane już w 2017 roku, wynikać będzie z jednoczesnego wzrostu inwestycji prywatnych, publicznych oraz samorządowych. Rok 2018 będzie się również charakteryzować stabilnym wzrostem wartości dodanej w przemyśle, budownictwie oraz usługach rynkowych.

Źródło: LUG

Zobacz Raport LUG za II kwartał 2018 r.

Pobierz http://lug.com.pl/resources/Relacje_Inwestorskie/Raporty_okresowe/2018/Raport_Grupy_Kapitalowej_LUG_S.A._za_II_kw._2018.pdf

 

[ssba-buttons]