Producent osprzętu wchodzi na rynek kablowy

Reklama

Reklama

rynekelektryczny.pl
tel. 22 743 00 71
reklama@rynekelektryczny.pl

  |   OSPEL Kable i przewody (360 KB)

OSPEL, jeden z największych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce, wprowadził do swojej oferty przewody i kable, które stanowią uzupełnienie oferty sprzętu niezbędnego do wykonania instalacji elektrycznej.

Przewody i kable służą do tego samego celu – przesyłania energii elektrycznej. Jednak nazwy te nie są tożsame. Różnica wynika z ich budowy, a co za tym idzie, z odmiennego miejsca zastosowania. Konstrukcja żyły kabla wraz ze szczelnością i trwałością izolacji umożliwia jego umiejscowienie w warunkach zewnętrznych – nie tylko w ziemi, ale także w powietrzu, a nawet w wodzie. Z kolei przewody elektryczne stosujemy wewnątrz pomieszczeń.

 

Technologia i jakość

Proces produkcji przewodów w firmie OSPEL odbywa się na nowoczesnych, sterowanych komputerowo liniach produkcyjnych, wyposażonych w automatyczne systemy kontroli jakości procesów technologicznych. Produkcja przewodów przebiega w oparciu o zharmonizowane normy europejskie (EN), krajowe normy (PN) oraz własne normy zakładowe (ZN). Przewody są poddawane kontroli jakości na każdym z etapów produkcji. Jakość gotowych produktów jest gwarantowana badaniami wykonywanymi w notyfikowanych i akredytowanych biurach badawczych.

Przewody z oferty OSPEL posiadają wszystkie wymagane świadectwa badań typu produktu, certyfikaty właściwości użytkowych DoP oraz deklaracje zgodności z normami europejskimi CE.

Asortyment

Konieczność wykonania w budynku, mieszkaniu, biurze, instalacji elektrycznej oznacza potrzebę zastosowania różnego rodzaju przewodów, a w przypadku dostarczenia energii elektrycznej do budynku – także kabli. Wobec powyższego, w ofercie OSPEL znajdują się wszystkie grupy asortymentowe przewodów niezbędne do wykonania takich instalacji.

DY – przewody jednożyłowe sztywne do układania na stałe w rurach instalacyjnych zarówno naściennych, jak i podtynkowych. Stosowane wyłącznie do układów sygnalizacyjnych i sterowniczych połączenie dwóch łączników w układzie schodowym. Inne zastosowanie to wewnętrzne połączenia urządzeń np. opraw oświetleniowych. Produkowane są na napięcia 300/500 V oraz 450/750 V.

LG – przewody jednożyłowe giętkie do układania na stałe. Stosowane powszechnie we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach automatyki itp. miejscach, gdzie koniecznym jest zastosowanie wielu krótkich odcinków i gdzie warunki układania wymagają zaginania przewodów na małych promieniach. Napięcie znamionowe 300/500 V oraz 450/750 V.

YDY – grupa przewodów sztywnych wielożyłowych: okrągłych (YDY) i płaskich (YDYp). Przewody są układane na stałe, bezpośrednio pod tynkiem lub na tynku, jak również w rurach elektroinstalacyjnych. Wykorzystywane głównie do podłączenie wszelkiego rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego. Znajdują także zastosowanie w połączeniach wewnętrznych urządzeń energetycznych. Wykonywane są zarówno na napięcia 300/500 V, jak i 450/750 V.

OMY – grupa przewodów giętkich wielożyłowych: okrągłych (OMY) i płaskich (OMYp) wykonywanych na napięcia 300/300 V. Ta grupa przewodów ma zastosowanie do przyłączania niewielkich ruchomych i przenośnych urządzeń, takich jak sprzęt biurowy, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, niewielkie urządzenia warsztatowe np. wiertarka, szlifierka kątowa itp.

OWY – przewody giętkie wielożyłowe, wykonywane w odmianach okrągłe (OWY) i płaskie (OWYp) na napięcia 300/500 V. Przewody tej grupy są stosowane do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych w średnich warunkach pracy (np. pralki, lodówki). Także do urządzeń grzewczych pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z wysoką temperaturą urządzenia.

YKY – kable energetyczne 0,6/1 kV. Przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń lub budynków, w powietrzu, bezpośrednio w ziemi, a także w obudowach betonowych. Odporne na promieniowanie UV. Służą głównie do dostarczania energii elektrycznej do pomieszczeń i budynków.

www.ospel.com.pl

Artykuł ukazał się w Rynku Elektrycznym w Specjalnym Wydaniu na Targi Energetab 2018

Załączniki:

[ssba-buttons]