Nie istnieją żadne dowody na szkodliwe działanie oświetlenia LED

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Komisja Naukowa SCHEER działająca przy Komisji Europejskiej opublikowała opinię dotyczącą szkodliwości oddziaływania oświetlenia LED na zdrowie.

Podstawowa konkluzja z przeprowadzonych przez SCHEER badań wskazuje, że nie istnieją żadne dowody na szkodliwe działanie oświetlenia LED przy normalnym jego użytkowaniu na zdrowie ogółu społeczeństwa.

Technologia LED stale się rozwija, dlatego SCHEER uznała za zasadne prowadzenie stałej obserwacji efektów oddziaływania oświetlenia LED przy długotrwałym stosowaniu. Jak wiadomo oświetlenie ledowe zawiera toksyczne substancje, stąd aby prowadzić dalszą ocenę i badania nad jej szkodliwym wpływem, konieczne jest utrzymanie racjonalnej gospodarki odpadami.

Źródło: PZPO

[ssba-buttons]