Grodno po raz kolejny wypłaci dywidendę

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom spółki przypadnie łącznie 1846 tys. zł, czyli 23% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy.

Dywidendą objętych zostało 15 381 861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na 1 akcję wyniosła 0,12 zł.

Grodno od początku swojej giełdowej przygody bardzo dynamicznie się rozwija, a obecnie rośniemy najszybciej w branży. Generujemy stabilne wyniki i chętnie dzielimy się nimi z inwestorami, którzy zdecydowali się nam zaufać. Na chwilę obecną nie dostrzegamy przesłanek, by sytuacja ta miała ulec zmianie. Dostrzegamy duży popyt na nasze usługi, rozwijamy się w nowych, przyszłościowych obszarach. Przed nami dobre perspektywy i – co najważniejsze – wiemy, jak je wykorzystać – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 5 listopada 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21 listopada 2018 r.

Grodno S.A. wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2014 r. Zgodnie z polityką dywidendy zarząd spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli jest to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki.

 

[ssba-buttons]