Dobre warunki do prowadzenia biznesu oświetleniowego

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Barometr nastrojów w branży oświetleniowej 2018

Redakcja Rynku Elektrycznego przeprowadziła ankietę wśród firm branży oświetleniowej, działających w Polsce. Celem ankiety było zbadanie nastojów w branży na podstawie wyników za 1. półrocze 2018 r.

Generalnie można stwierdzić, że warunki do prowadzenia biznesu oświetleniowego są ocenione jako dobre: 58 proc. osób zarządzających dało 4 punkty w skali 0-5. Natomiast jedna czwarta pytanych miała doskonałą sytuację do powiększania sprzedaży. Firmy klasyfikujące swoją sytuację jako średnią to zaledwie 17 proc.

Wskaźnik nastrojów w branży oświetleniowej za 1. półrocze 2018 r. wyniósł 4,08.

 

Więcej niż połowa firm miała w badanym okresie lepsze wyniki sprzedażowe niż w poprzednim półroczu (czyli w ostatnich 6 miesiącach 2017 r.). Gorsze wyniki dotyczyły tylko 18 proc.

Dobra koniunktura w branży utrzyma się dłużej. Jak pokazała ankieta, menadżerowie przewidują, że wyniki finansowe za cały 2018 rok będą lepsze niż za rok poprzedni. Do takiej opinii skłania się 75 proc. firm. Tymczasem 25 proc. firm będzie miała taką samą sprzedaż. Żadna z badanych nie zakończy roku mniejszym przychodem.

Największy wpływ na kondycję firm ma koniunktura gospodarcza. Kolejne wymieniane czynniki to: zmiana organizacji firmy, inwestycje w firmie oraz szkolenia. W niewielkim stopniu na wyniki sprzedaży mają wpływ zmiany w normach i przepisach czy pora roku.

Poważne zagrożenie to brak wykwalifikowanych pracowników. Ten problem jest tak samo ważny jak działania konkurencji. W obu przypadkach 22 proc. pytanych wskazało na te przeszkody. Powody do niepokoju to także opóźnienia w płatnościach oraz koszty funkcjonowania firmy. Mniej bolesne wydają się takie aspekty jak bariery innowacyjno-techniczne czy skomplikowane przepisy prawne. Nikt nie wymienił braku środków na rozwój firmy. Dlatego aż 82 proc. planuje inwestycje w najbliższym czasie.

 

Komentarze

– Pierwsza połowa 2018 r. była kolejnym okresem intensywnego wzrostu dla naszej spółki. Rośniemy dynamicznie od wielu lat, a do czerwca br. osiągnęliśmy przychód ponad 13 mln zł tj. 61 proc. większy niż w analogicznym okresie 2017 r., i niemal tak duży jak w całym roku 2016. W drugiej połowie roku spodziewamy się co najmniej utrzymania osiągniętej dynamiki, zarówno na poziomie przychodu oraz rentowności, jak i pozostałych parametrów operacyjnych naszego biznesu – komentuje Krzysztof Ostrowski, prezes Luxon LED.

– To dobry czas w działalności naszej firmy. Wyniki potwierdzają sens inwestycji, które realizowaliśmy w ubiegłym roku. Efekty przyniosła też koncentracja na realizacji strategicznych kierunków rozwoju, a projekty z naszych wiodących segmentów pozytywnie wpłynęły na wyniki – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes LUG SA.

O ankiecie

Ankieta została wysłana do 31 największych firm oświetleniowych w Polsce, producentów i dystrybutorów sprzętu oświetleniowego.

RE

 

[ssba-buttons]