Grodno zwiększy skalę działalności

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Mapa sieci hurtowni elektrotechnicznej Grodno

Grodno S.A. finalizuje nabycie 100% udziałów hurtowni elektrotechnicznej Magma Sp. z o.o. ze Szczecina. Obecnie sprawa jest badana przez UOKiK. Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu przewidywane jest na 31 grudnia 2018 r.

Magma Sp. z o.o. prowadzi sieć 8 punktów sprzedaży zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Gdyni, Warszawie i Gdańsku. Przychody netto za 2017 r. wyniosły 77,2 mln zł, EBIT 4,7 mln zł, EBITDA 5,0 mln zł oraz zysk netto 4,2 mln zł. Oznaczałoby to istotny wzrost skali działalności Grodna, które w roku obrotowym 2017/2018 osiągnęło 429 mln zł przychodów i 8,4 mln zł zysku netto.

Katalog Hurtownie Elektrotechniczne

Akwizycja umożliwi hurtowni Grodno poszerzenie sieci sprzedaży i umocnienie pozycji rynkowej, głównie w północno-zachodniej Polsce.

RE na podstawie materiałów Grodno SA

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

[ssba-buttons]