TIM sprzedał pakiet akcji

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Podpisanie umowy TIM SA i ELIT SA

TIM SA, dystrybutor materiałów elektrotechnicznych, zdecydował o sprzedaży posiadanego pakietu akcji firmy Elit SA.

W wyniku tej decyzji w dniu 10 grudnia 2018 r zawarta została pomiędzy spółkami: TIM SA a Elettronica Italiana Sp. z o.o. umowa, na mocy której TIM SA sprzedał spółce Elettronica Italiana Sp. z o.o posiadany pakiet akcji Elit SA, tzn. 1 020 000 akcji zwykłych na okaziciela Elit SA, o wartości nominalnej 1 PLN każda, które stanowią udział w kapitale zakładowym Elit SA w wysokości 51%.

W wyniku transakcji Elettronica Italiana Sp. z o.o. dysponuje teraz 100% akcji Elit SA.

Jednocześnie w dniu 10 grudnia 2018 r. TIM SA zawarła z firmą Elit SA 3-letnią umowę handlową na zakup przez TIM SA produktów z oferty Elit SA.

Elit SA ma swojej ofercie ponad 20 wiodących marek z branży oświetleniowej oraz elektrotechnicznej z Włoch.

RE

[ssba-buttons]