Jaki udział ma OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce?

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |   Produkcja energii elektrycznej w Polsce według nośników energii (131 KB)
produkcja energii elektrycznej w Polsce według nośników

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2017 roku wyniosła 170 465 GWh. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrost był niewielki – zaledwie 2,25%. Spadła produkcja węgla kamiennego na korzyść węgla brunatnego, paliw gazowych oraz odnawialnych źródeł energii.

statystyki produkcja energii elektrycznej

 

 

Odnawialne źródła energii zwiększyły swój udział w 2017 roku do 14,1%. W 2016 roku wskaźnik ten wynosił 13,7%. Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 24 050 GWh.

W 2017 roku produkcja energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych osiągnęła wartość 165 GWh, czyli o 33% więcej niż rok wcześniej (124 GWh).

Najwięcej energii elektrycznej z OZE pozyskuje się w Polsce z wiatru. Elektrownie wiatrowe wyprodukowały w 2017 roku 14 909 GWh energii elektrycznej tzn. 8,7% całej energii. To więcej niż paliwa gazowe (10 141 GWh, czyli 5,9%).

Największy udział w produkcji energii elektrycznej z OZE ma wiatr 62%. Najmniej fotowoltaika 0,7%.

RE na podstawie GUS

 

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]