Europejskie inwestycje w infrastrukturę i przemysł. Forum Gospodarcze TIME 2019

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Forum Gospodarcze TIME 2019

11. Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli, członków krajowych i zagranicznych organizacji oraz przedsiębiorstw europejskiego przemysłu cyfrowego. Dzięki wymianie myśli, dialogu ekspertów z całej Europy z przedstawicielami administracji rządowej, nauki oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla rozwoju sieci 5G i Przemysłu 4.0.

Forum odbędzie się w dniach 4-5 marca w Warszawie, w Hotelu Hilton. Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 1000 osób. To miejsce spotkań, paneli i warsztatów.

Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwoju. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych. Wspólne działanie pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań.

Biznes potrzebuje bardziej jednolitego rynku w obszarze specyfikacji technicznych i stosowanych standardów, ujednolicenia systemu bankowo-finansowego, wspólnych regulacji dot. rynku pracy, prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, energetycznego czy też dopasowania prawa ochrony własności intelektualnej do obecnego poziomu rozwoju techniki. To tylko niektóre z wyzwań, z których rozwiązaniem są duże trudności ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego członków UE. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania niwelujące te różnice i na wygaszanie głównych źródeł konfliktów interesów – mówi Jarosław Twaróg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Do dyskusji organizatorzy Forum TIME zapraszają kadrę zarządzającą z firm branży teleinformatycznej, energetycznej i elektronicznej, ekspertów, naukowców i przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz samorządowej.

Forum Gospodarcze TIME 2019

W tym roku w czasie Forum wśród panelistów znajdą się znamienici goście i wyjątkowi eksperci m.in.:

 • Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji,
 • Marcin Cichy – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • Mario Mankiewicz – Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Communication Union),
 • Cecylia Bonefeld-Dahl – Prezes Zarządu Digital Europe,
 • Antti Peltomäki, Deputy Director-General, Directorate-General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME’s,
 • Zenon Sienkiewicz – Członek Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP),
 • Jaromir Novak, Chairman of the Council of the Czech Telecommunication Office,
 • Martin Mellor – Prezes Zarządu Ericsson,
 • Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej Polkomtel,
 • Francois Fallaher – prezes Orange Polska,
 • Stefan Kamiński – Prezes KIGEiT,
 • Jarosław Tworóg  – wiceprezes KIGEiT
 • Dr Oliver Blank – ZVEI.

Forum Gospodarcze TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5G i Przemysłu 4.0. Tematy poruszone podczas 11 FG TIME dotyczą potrzeb przedsiębiorców UE do tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności.

 • Gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G.
 • Zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.
 • Racjonalizacji kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G.
 • Plan działań dla zwiększenia tempa budowy światłowodów.
 • Platformy Przemysłu 4.0.
 • Programy rozwoju sztucznej inteligencji (AI).
 • System specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0.
 • Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.).

Organizatorami wydarzenia są największe izby samorządu gospodarczego – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Fundacja „Teraz Polska”, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI.

Patronat honorowy nad 11. Forum Gospodarczym TIME objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Digital Europe.

Partnerami Strategicznymi 11. Forum Gospodarczego TIME są: Orange, Play, Plus, Siemens, T-Mobile.

Patronem medialnym FG TIME jest Rynek Elektryczny.

Szczegółowe informacje na temat Forum Gospodarczego TIME wraz z programem dostępne są na: www.fgtime.pl

Dodatkowe informacje: Krzysztof Węglarz, tel. 504 278 770, e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl

Izabela Felińska, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, tel. 515 120 265, e-mail: izabela.felinska@kigeit.org.pl
Jolanta Grabowska, Flywheel PR, tel. 504 263 280, e-mail: jolanta.g@flywheel.pl

[ssba-buttons]