W IV kwartale 2018 roku wzrosła liczba rozstrzygniętych przetargów

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
przetargi energoelektryczne

W Polsce w okresie IV kwartału 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 2198 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu).

Porównując do poprzedniego kwartału, liczba opublikowanych ogłoszeń o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego wzrosła o 19%. Analizując zgromadzone dane pod kątem branży rozstrzygniętego zamówienia publicznego, okazuje się, że zdecydowana większość tj. 1719 ogłoszeń odnosiła się bezpośrednio do branży energoelektrycznej, czyli nie były powiązane z innymi branżami (całość przetargu dotyczyła wyłącznie branży energoelektrycznej).

Najwięcej ogłoszeń o wyborze wykonawcy opublikowano w grudniu – 839, w październiku było ich 711, natomiast w listopadzie– 648.

Niniejszy raport obejmuje wyłącznie postępowania zakończone wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego. W monitorowanym okresie unieważniono 564 postępowań przetargowych.

Najliczniejsza grupa wyników dotyczyła sprzedaży energii elektrycznej – w badanym okresie było to 742 rozstrzygnięcia.

Przedmiot Liczba wyników
sprzedaż energii elektrycznej 742
oświetlenie 704
urządzenia, materiały 353
instalacje wewnętrzne 223
sieci zewnętrzne 168
ekspertyzy energetyczne 8
Suma 2198

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (82%), oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (18%). Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Od kilku miesięcy województwem najbardziej aktywnym pod względem ilości ogłoszonych wyników jest mazowieckie. Czwarty kwartał 2018 roku nie przyniósł zmian – najliczniejszych rozstrzygnięć postępowań przetargowych dokonali inwestorzy (organizatorzy) z województwa mazowieckiego – 393. Drugie miejsce należy przyznać ogłaszającym z terenu województwa śląskiego – 297 rozstrzygnięć. Podium zamyka województwo małopolskie z wynikiem 198. Najsłabiej wypadło województwo podlaskie – 48 wyników.

Gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?

Przetargi związane przedmiotowo z energoelektryką zdecydowanie najczęściej wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego (386 wygranych). W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw małopolskiego (280) oraz pomorskiego (232).

Pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi prym wiedzie województwo pomorskie, zostawiając w tyle pozostałe województwa. Zwycięskie firmy z tego właśnie województwa zgromadziły łącznie kwotę: 698,7 mln zł za wszystkie wygrane przetargi. Kolejne miejsca zajęły województwa: podkarpackie (588,9 mln zł) oraz małopolskie (580,5 mln zł).

W kategoriach indywidualnych zwycięzców na pierwszym miejscu uplasowała się firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., która zwyciężyła w 142 postępowaniach. Drugie miejsce przypadło firmie PGE Obrót S.A. Oddział w Rzeszowie, która osiągnęła wynik 93 wygranych. Podium zamyka ENERGA Obrót S.A. z 81 wygranymi przetargami.

Przetargi o najwyższej łącznej wartości wygrała firma PGE Obrót S.A. Oddział w Rzeszowie. Kolejne miejsca zajęły firmy: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. oraz Enea S.A.

Nazwa firmy Wartość Liczba wygranych przetargów
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE 543 955 294,43 zł 93
TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. 495 361 448,45 zł 142
ENEA S.A. 427 239 541,83 zł 74
ENERGA OBRÓT S.A. 345 412 553,12 zł 81
ELFEKO S.A. 293 478 000,00 zł 1

Najdroższym przetargiem, rozstrzygniętym w ostatnim kwartale 2018 roku było postępowanie ogłoszone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A o wartości 293 478 000 zł. Przedmiot zamówienia dotyczył Budowy linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów oraz rozbudowy stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II). Zwycięską ofertę złożyła firma ELFEKO S.A.

W IV kwartale 2018 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów o łącznej wartości 4 008 170 056 zł. 

Źródło: PressInfo

Więcej w magazynie Rynek Elektryczny

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]