Mimo większych przychodów, nie brakuje negatywnych zjawisk w branży oświetleniowej

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
barometr nastrojów w branży oświetleniowej

Redakcja Rynku Elektrycznego przeprowadziła sondaż dotyczący nastojów biznesowych w branży oświetleniowej po 2018 roku. Ankieta została wysłana do 43 największych firm działających na terenie Polski, zajmujących się produkcją i dystrybucją sprzętu oświetleniowego oraz wykonawstwem instalacji oświetleniowych.

Wyniki pokazują, że nadal utrzymują się pozytywne nastroje, chociaż wskaźnik uległ delikatnemu pogorszeniu. Wynosi obecnie 3,50 (w skali od 0 do 5). W poprzednim badaniu wskaźnik miał wartość 4,08.

Najwyższą ocenę klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej dało 14% firm. Nie było żadnej negatywnej oceny. Przedsiębiorcy cieszą się, że wśród użytkowników oświetlenia wzrasta świadomość korzyści wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii: inteligentne oświetlenie LED czy Internet Rzeczy.

Czytaj Informacje z rynku oświetleniowego

Poważne bariery dla biznesu oświetleniowego to obecnie niedobór wykwalifikowanych pracowników. Kolejne to koszty związane z funkcjonowaniem firmy, zwłaszcza koszty zatrudnienia. Znamienne są także wydłużające się terminy płatności.

Bariery dla firm oświetleniowych

Ankietowani podkreślali, że dobra globalna koniunktura ma zasadniczy wpływ na rynek krajowy, jednak polski biznes wciąż cierpi z powodu skomplikowanych przepisów prawnych.

Zauważalne jest również to, że faktycznie przychody ze sprzedaży są wyższe, natomiast erozja marż wciąż postępuje.

Aż 75% firm planuje poważne wydatki na inwestycje.

Plany inwestycyjne firm oświetleniowych

W 2019 roku menadżerowie firm oświetleniowych spodziewają się jeszcze lepszych wyników, przeciętnie o 23%. Niektórzy mają o wiele wyższe oczekiwania i podają ok. 40%.

W badaniu udział wzięli m.in.:

RE na podstawie informacji z firm oświetleniowych

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]