Nowoczesna elektryka podczas 3. Kongresu Elektryki Polskiej

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
3 Kongres Elektryki Polskiej SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP organizuje po raz trzeci Kongres Elektryki Polskiej. Odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel.

Magazyn Rynek Elektryczny jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Organizatorzy planują przedyskutowanie szerokiego spektrum problematyki nowoczesnej elektryki: elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, w tym nowe technologie w przemyśle.

Tematyka Kongresu

  • Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
  • Inżynieria elektryczna w transporcie;
  • Elektronika, telekomunikacja i informatyka;
  • Kształcenie kadr elektryków oraz rola SEP w tym procesie;
  • Historia elektryki i SEP.

Główne cele 3. Kongresu Elektryki Polskiej

  • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i współpracy różnych podmiotów w zakresie rozwoju polskiej elektryki i przemysłu;
  • Sformułowanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych w perspektywie do 2050 roku;
  • Budowanie wspólnego lobby w zakresie rozwoju krajowego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki;
  • Prezentacja aktualnych badań naukowych dotyczących historii polskiej i światowej elektryki oraz 100-letniego dorobku i osiągnięć SEP;
  • Popularyzacja wybranych sylwetek polskich elektryków, w tym członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowarzyszenia.

Przewiduje się, że w Kongresie udział weźmie od  250 do 300  osób ze świata nauki i przemysłu, zarówno z uczelni, instytutów naukowych, firm i przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej.

Więcej na http://3kep.sep.com.pl/

RE na podstawie materiałów SEP

[ssba-buttons]