Dobra passa podtrzymana

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
raport GPW luty 2019

Po 7-procentowej zwyżce notowań w styczniu, w kolejnym miesiącu Indeks Rynku Elektrycznego kontynuował odbicie z historycznego dołka, które zaczyna być już widoczne na długoterminowym wykresie notowań.

Wzrost o 3,5 proc. jest w znacznej mierze zasługa dynamicznej zwyżki kursu ZPUE, jednego z większych przedstawicieli sektora, który jednak – jeśli spojrzeć na kapitalizację – zmalał pod koniec 2018 r. do niespełna 80 mln zł. Obecnie kapitalizacja sięga 140 ml zł (od początku roku skoczyła o 80 proc.), a jedyną informacją o cenotwórczym charakterze, która ukazała się w tym roku, jest przekroczenie progu 5 proc. udziałów w głosach na walnym przez PKO BP Otwarty Fundusz Emerytalny. Trudno natomiast jednoznacznie ocenić to, czy pozytywną wiadomością jest ujawniony w połowie marca zamiar przejęcia większościowego pakietu akcji Stolbudu Włoszczowa, producenta drzwi i okien. To spółka, która – podobnie jak ZPUE – kontrolowana jest przez Bogusława Wypychewicza. ZPUE ma objąć nową emisję akcji spółki. Nie ujawniono, w jakiej znajduje się ona kondycji finansowej.

Zagadkowe na pierwszy rzut oka są przyczyny zwyżki notowań spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie, notowanej na NewConnect. Jej kurs urósł o ponad 100 proc., mimo że w czwartym kwartale 2018 r. przychody firmy spadły o jedną trzecią to 6,6 mln zł, a w całym roku były niższe niemal o połowę. Poprawiła się jednak rentowność – zysk netto w IV kwartale wyniósł 415 tys. zł, dzięki czemu za cały rok sięgnął 584 tys. zł. W 2017 r. zysk wyniósł zaledwie 61 tys. zł, a sam czwarty kwartał zakończył się strata w wysokości 413 tys. zł.

Znaczącą poprawą wyników w ubiegłym roku pochwaliła się też spółka APS Energia, której notowania w lutym urosły o 4,7 proc. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 30 proc. do 123,9 mln zł, zamiast 0,7 mln zł straty operacyjnej pojawiło się 11,9 mln zł zysku, a stratę netto w wysokości 2,9 mln zł zamieniono na 6,8 mln zł zysku.

„Rekordowy poziom przychodów 2018 r. spowodowany był wzrostem sprzedaży na rynku rosyjskim i na rynku trakcji w Polsce. Jednocześnie na polepszenie wyników grupy kapitałowej istotnie wpłynęło utrzymanie procesu zwiększania marż tak na rynku polskim, jak i rosyjskim” – podano w komunikacie APS Energia, w którym zaprezentowano szacunkowe dane finansowe.

Zarząd spółki planuje 20-procentowy średnioroczny, organiczny wzrost przychodów w latach 2019-2021. Grupa APS Energia zajmuje się produkowaniem systemów zasilania m.in. dla energetyki i przemysłu naftowo-gazowego. Działa na rynkach zagranicznych – w Turcji, Czechach, Kazachstanie, Ukrainie i Rosji.

Na tym ostatnim rynku aktywny jest też Apator, którego zarząd przedstawił oficjalne prognozy na 2019 r. Przychody mają wzrosnąć do 880-920 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 72-75 mln zł. W 2018 r. zysk wyniósł 71,3 mln zł (prognozowano 65-70 mln zł), a przychody 844,9 mln zł.

„Perspektywy rozwoju spółek grupy kapitałowej pozostają dobre, co znalazło odzwierciedlenie w prognozie 2019 roku” – powiedział Mirosław Klepacki, prezes Apatora.

Spółka podała, że prognoza oparta jest o założenie, że główne wzrosty przychodów zakładane są w segmencie Gaz oraz w linii opomiarowania energii elektrycznej w segmencie Energii Elektrycznej. Apator zakłada też m.in. dalszą poprawę wyników w spółkach Apator Rector i Apator Elkomtech oraz istotny wzrost nakładów inwestycyjnych. Mają one wynieść 96 mln zł w 2019 r., wobec 47,7 mln zł w 2018 r.

Apator planuje inwestycje m.in. w automatyzację produkcji liczników energii elektryczne i aparatury łączeniowej. 9 mln zł ma trafić na rozbudowę zakładu w Ostaszewie, gdzie ma powstać dodatkowa powierzchnia produkcyjno-magazynowa.

Inny z producentów mierników – Sonel, poinformował tymczasem o kiepskich efektach inwestycji za oceanem. Zdecydowano o utworzeniu w sprawozdaniu za IV kwartał 2018 r. odpisu aktualizującego wartość należności od amerykańskiej spółki Sonel Test and Measurement. Jak dodano, z związku z negatywną oceną sytuacji tej spółki, zarząd Sonelu podejmie działania restrukturyzacyjne „zmierzające do maksymalnego ograniczenia obciążeń związanych z funkcjonowaniem tego podmiotu”. W 2017 r. Sonel T&M podniósł prawie 2 mln zł straty, walnie przyczyniając się do pogorszenia rezultatów całej grupy.

Tymczasem promyk nadziei zaświecił dla akcjonariuszy Goveny Lighting, spółki, której kurs runął krótko po debiucie na NewConnect. W marcu spółka poinformowała o dostawie pierwszego samochodu elektrycznego, oferowanego przez chińskiego partnera – Auda New Energy Vehicles. Zarząd Goveny zapowiedział działania marketingowe i prezentację samochodu na branżowych imprezach, w tym na targach motoryzacyjnych w Poznaniu. Przypomnijmy: podstawową działalnością spółki jest produkcja elektroniki i oświetlenia. W 2018 r. przyniosło to 7,5 mln zł przychodów i 1,8 mln zł straty netto.

Kamil Zatoński

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]