A-T broni się przed skutkami zawieszenia zwrotu podatku VAT

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
A-T logo

Przedsiębiorstwo Handlowe A-T rozszerzyło nazwę o człon “w restrukturyzacji”. W czwartym kwartale ubiegłego roku spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, które było działaniem prewencyjnym, mającym zapobiec problemom, jakie mogłyby się pojawić z powodu zawieszenia przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku VAT w wysokości prawie 30 milionów złotych.

Jak podkreśla firma, podejmowane przez nią czynności mają charakter zapobiegawczy i chronią przedsiębiorstwo, pracowników oraz kontrahentów przed negatywnymi skutkami działań organów podatkowych, które opóźniają dokonywanie należnych spółce rozliczeń.

RE

[ssba-buttons]