Enea zwiększa potencjał sieci, aby odbierać energię ze źródeł odnawialnych

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
sieć elektroenergetyczna

Enea Operator i Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł.

Realizacja projektu umożliwi stworzenie dodatkowego potencjału przyłączania do sieci źródeł energii odnawialnej, stwarzając tym samym większe możliwości rozwoju tych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto, poprzez unowocześnienie infrastruktury energetycznej projekt wpłynie na poprawę warunków zasilania odbiorców, wzrost poziomu bezpieczeństwa, ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę trzech stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia na średnie. Przebudowane zostaną stacje Czarnków, Piastowice oraz stacja Fałkowo. Wszystkie zlokalizowane są na terenie województwa wielkopolskiego.

Inwestycje w sieć, które zrealizujemy, nie tylko pozwolą nam zwiększyć możliwości odbioru energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale również poprawią bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Nasze działania wpisują się również w ogólnopolskie plany zwiększenia udziału OZE w krajowej energetyce – powiedział Tadeusz Dachowski, wiceprezes ds. bezpieczeństwa pracy Enei Operator.

Umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego” przewiduje prawie 8 mln zł dofinansowania unijnego. Całkowita wartość projektu to ponad 23 mln zł brutto.

Czytaj Informacje z rynku fotowoltaicznego

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

RE

fot. Enea

[ssba-buttons]