Integracja fotowoltaiki z siecią energetyczną Enei

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
sieć energetyczna

Enea Operator i Instytut Energetyki wspólnie zaangażowały się w projekt: „Fotowoltaika w sieci dystrybucyjnej: zintegrowane inteligentne rozwiązania w rozproszonym wytwarzaniu energii działające w oparciu o fotowoltaikę, urządzenia do magazynowania energii i efektywne zarządzanie popytem” – iDistributedPV.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla:

  • wdrożenia rozproszonego wytwarzania energii w systemach elektroenergetycznych,
  • szybkiego rozwoju fotowoltaiki w powiązaniu z zastosowaniem magazynowania energii
  • efektywnego zarządzania popytem.

Projekt powstaje w ramach Programu Badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 i realizowany jest przez 12 partnerów z 6 krajów UE: Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Grecji, Polski i Litwy.

W Polsce od kilku lat obserwowany jest rozwój branży fotowoltaicznej. Jest on możliwy dzięki spadkowi cen komponentów i wykonawstwa instalacji. Ponadto, wprowadzona kilka lat temu ustawa o OZE rozpropagowała ideę energetyki odnawialnej i zachęciła potencjalnych inwestorów. Ten zwrot w kierunku pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca wykorzystuje iDistributedPV wspierając przygotowania europejskiego sektora energii elektrycznej do integracji rozproszonego wytwarzania z energii słonecznej PV w szerszej niż dotychczas skali.

W ramach realizacji projektu kompleksowo rozpatrywane są wszystkie kryteria wsparcia dla fotowoltaiki. Partnerzy biorący udział w projekcie zajmują się aspektami technicznymi w zakresie wymagań dotyczących sprzętu i komponentów dla mikroinstalacji. Badana jest praca sieci po przyłączeniu źródeł, jej ewentualne przeciążenia i przekroczenia parametrów związanych z poziomami napięć w węzłach sieci. Analizie podlegają kwestie ekonomiczne w tym: koszty rozwiązań i korzyści wynikające z zastosowania różnych technologii, zarówno na poziomie prosumenta, jak i całego systemu elektroenergetycznego. Ważne są również aspekty prawne: ramy regulacyjne w celu opracowania wdrażania rozproszonej energii słonecznej PV na szeroką skalę oraz polityczne: polityka energetyczna i ochrony środowiska, ograniczenie zużycia paliw kopalnych i dekarbonizacja gospodarki krajów UE.

Czytaj Informacje z rynku fotowoltaicznego

Wszystkie te działania mają na celu przede wszystkim zaproponowanie kolektywnych rozwiązań dla wszystkich 14 krajów Unii Europejskiej, ograniczających wszelkie bariery prawno-administracyjne, techniczne i ekonomiczne.

Dzięki przeprowadzonym obliczeniom w warunkach rzeczywistych pracy sieci dystrybucyjnych na terenie Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Polski i Litwy możliwe jest sformułowanie rekomendacji technicznych i ekonomicznych w zakresie niezbędnego sprzętu i komponentów do opracowania koncepcji “prosumenta” oraz stworzenie modeli do właściwego zarządzania najskuteczniejszymi rozwiązaniami i ich integracji z rynkami energii elektrycznej.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach którego działa projekt iDistributedPV jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć pod linkiem: http://idistributedpv.eu/

W projekcie iDistributedPV obok Enei Operator i Instytutem Energetyki uczestniczą:

  • z Hiszpanii: ASOCIACION DE EMPRESAS DE ENERGIAS RENOVABLES – APPA, KOSTAL SOLAR ELECTRIC IBERICA S.L.-  KSE, DELOITTE ADVISORY SL – DELOITTE,
  • z Niemiec: EXIDE TECHNOLOGIES GMBH – EXIDE,  FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Fraunhofer,
  • z Grecji: INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS – ICCS oraz DIACHEIRISTIS ELLINIKOU DIKTYOU DIANOMIS ELEKTRIKIS ENERGEIAS AE DEDDI- HEDNO,
  • z Litwy: LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS – LEI i UAB RENERGA Renerga – UAB, oraz
  • z Włoch: NOVARECKON SRL – NOVARECKON.

RE

Fot. Enea

[ssba-buttons]