Największa miejska elektrownia PV działa już rok

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe ma największą miejską, rozproszoną elektrownię fotowoltaiczną w Polsce i unikatową w Europie. Spółdzielnia podsumowała właśnie pierwszy rok jej działania. Jest lepiej niż przewidywano.

Elektrownia słoneczna na blokach mieszkalnych działa od roku. W tym czasie udało się wyprodukować o prawie 10% więcej energii elektrycznej niż zakładały prognozy. Większa od przewidywanej jest również korzyść dla środowiska. Instalacje fotowoltaiczne na 35 dachach miały ograniczyć o 557 ton emisję CO2 do atmosfery. Zredukowały ją aż o 600 ton.

Jak działa elektrownia PV?

2771 paneli fotowoltaicznych zostało zamontowanych na dachach 35 budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Zajęły one w sumie powierzchnię 0,5 ha. Łączna moc instalacji to 739 kWp.

Na pracę elektrowni słonecznej wpływa kilka czynników. Są to: jakość ogniw w panelach fotowoltaicznych, łączna powierzchnia paneli oraz liczba słonecznych godzin w ciągu roku. Wyniki, jakie uzyskaliśmy, świadczą z jednej strony o wydajności naszych instalacji, z drugiej zaś o tym, że obecne warunki atmosferyczne sprzyjają inwestowaniu w fotowoltaikę. Mamy za sobą bardzo słoneczny rok – mówi Marek Dera, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Nasłonecznienie w naszej strefie klimatycznej systematycznie od lat rośnie. W kwietniu ubiegłego roku odnotowano we Wrocławiu aż 284,3 słoneczne godziny. Dziesięć lat wcześniej było ich w tym miesiącu 188,2, a w 2001 r. – 150.

Czytaj Informacje z rynku fotowoltaicznego

Czy fotowoltaika się opłaca?

Wrocławska Elektrownia Słoneczna to konkretne ekonomiczne korzyści dla mieszkańców.  Pozyskiwana ze słońca energia zasila części wspólne budynków: windy, oświetlenie korytarzy, wejść i otoczenia, maszynownie oraz hydrofornie.

Sukcesywnie, po zakończeniu spłat pożyczek dla poszczególnych budynków, pierwsza nastąpi już za 6 lat, opłaty dla mieszkańców za prąd do części wspólnych obniżą się średnio  o około 75%. Najważniejsze, że już dziś, w związku z produkcją własnej energii, mieszkańcy nie odczują wzrostu cen energii elektrycznej. Dla przykładu: jeżeli cena rynkowa wzrośnie o 40%, to nasi mieszkańcy odczują finansowo podwyżkę o  10%. Jeżeli bez instalacji fotowoltaicznej roczne koszty dla przeciętnego budynku ze 100 mieszkaniami wynoszą 10 tys. zł, to po podwyżce wyniosą 14tys. zł. Dla takiego samego budynku w naszej spółdzielni z elektrownią słoneczną będzie to 2,5tys. zł, a po podwyżce 3,5tys. zł – mówi Mirosław Lach, jeden z pomysłodawców Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej, poprzedni przewodniczący Rady Nadzorczej SM Wrocław-Południe.

Udało nam się pozyskać zaskakująco dużo czystej energii w pierwszym roku działania naszej elektrowni Bilans ekonomiczny też jest zadowalający, dlatego na pewno na tym nie poprzestaniemy. Planujemy rozbudowę elektrowni i kolejne projekty ekologiczne. Chcemy m.in. pilotażowo w czterech budynkach uruchomić pompy ciepła, które, współpracując z panelami fotowoltaicznymi, będą produkowały energię cieplną dla podgrzania wody –mówi Józef Śnieżek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Prosument z uzyskanej dotacji 1,7mln zł i pożyczki w kwocie 2,5mln zł, rozłożonej na 8-9 lat w zależności od zadania.

Rok Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej w liczbach

760 tys. kWh produkcji energii elektrycznej z OZE – prognozowana: 700 tys. kWh;
600 ton rocznie mniej emisji CO2 – prognozowana:  557 ton CO2 mniej;
120 tys. zł roczne koszty energii –  425 tys. zł koszty roczne energii przed instalacją elektrowni;
303 tys. zł roczna rata spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
15 tys. mieszkańców Spółdzielni korzystających z czystej energii w częściach wspólnych ich budynków.

RE na podstawie materiałów Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe

Fot. SM Wrocław-Południe

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]