Największe wygrane przetargi energoelektryczne w 1. kwartale 2019 r.

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
przetargi energoelektryczne 1. kwartał 2019

W Polsce w okresie I kwartału 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 2012 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu).

Liczba rozstrzygnięć przetargów energoelektrycznych

Porównując do poprzedniego kwartału, liczba opublikowanych ogłoszeń o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego spadła o 8,5%. Analizując zgromadzone dane pod kątem branży rozstrzygniętego zamówienia publicznego, okazuje się, że zdecydowana większość – 1572 ogłoszeń odnosiła się bezpośrednio do branży energoelektrycznej, czyli nie były powiązane z innymi branżami (całość przetargu dotyczyła wyłącznie branży energoelektrycznej).

W styczniu było najwięcej ogłoszonych wyników

Najwięcej ogłoszeń o wyborze wykonawcy opublikowano w styczniu – 1044, w marcu było ich 526, natomiast w lutym – 442.

Niniejszy raport obejmuje wyłącznie postępowania zakończone wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego. W monitorowanym okresie unieważniono 560 postępowań przetargowych.

Po raz kolejny, najliczniejsza grupa wyników dotyczyła sprzedaży energii elektrycznej – w badanym okresie było to 753 rozstrzygnięcia.

Liczba przetargów według województw

Mazowieckie od kilku miesięcy jest najbardziej aktywnym województwem pod względem liczby ogłoszonych wyników. Pierwszy kwartał 2019 roku nie przyniósł zmian – najliczniejszych rozstrzygnięć postępowań przetargowych dokonali inwestorzy (organizatorzy) z województwa mazowieckiego – 406. Drugie miejsce należy przyznać ogłaszającym z terenu województwa wielkopolskiego – 246 rozstrzygnięć. Podium zamyka województwo śląskie z wynikiem 222. Najsłabiej wypadło województwo opolskie – 39 wyników.

Przetargi związane przedmiotowo z energoelektryką zdecydowanie najczęściej wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego (331 wygranych). W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw wielkopolskiego (243) oraz podkarpackiego (206).

Pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi prym wiedzie województwo mazowieckie zostawiając w tyle pozostałe województwa. Zwycięskie firmy z tego właśnie województwa zgromadziły łącznie kwotę: 1,4 mld zł za wszystkie wygrane przetargi. Kolejne miejsca zajęły województwa: pomorskie (264,9 mln zł) oraz podkarpackie (250,9 mln zł).

Zwycięzcy według liczby przetargów

W kategoriach indywidualnych zwycięzców na pierwszym miejscu uplasowała się firma PGE Obrót S.A. Oddział w Rzeszowie która zwyciężyła w 142 postępowaniach. Drugie miejsce przypadło firmie Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., która osiągnęła wynik 112 wygranych. Na trzecim – ENEA Oświetlenie Sp. z.o.o Oddział w Szczecinie z 63 wygranymi przetargami.

Zwycięzcy według wartości przetargów

Przetargi o najwyższej łącznej wartości wygrała firma PKP Energetyka S.A. Kolejne miejsca zajęły firmy: PGE Obrót S.A. Oddział w Rzeszowie oraz Energa Obrót S.A.

Nazwa firmy Wartość Ilość wygranych przetargów
PKP ENERGETYKA S.A. 904 814 889,74 zł 15
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE 223 756 530,94 zł 142
ENERGA OBRÓT S.A. 221 003 301,26 zł 57

Najdroższym przetargiem, rozstrzygniętym w pierwszym kwartale 2019 roku było postępowanie ogłoszone przez PRZEWOZY REGIONALNE SP. Z O.O. Przedmiot zamówienia dotyczył Dostawy i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby trakcji elektrycznej. Zwycięską ofertę złożyła firma PKP ENERGETYKA S.A. na kwotę 835 000 000,00 zł (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019/S 046-106574).

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (65%) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (35%). Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

www.pressInfo.pl

RE

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]