Rok rekordów APS Energii

   |    tekst redakcyjny    |   
Firmy elektrotechniczne na GPW APS Energia

2018 r. zakończył się dla grupy APS Energia rekordowymi przychodami w wysokości niespełna 124 mln zł, które były o niemal 30 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rekordowe były też zyski – na poziomie operacyjnym zysk wyniósł 12 mln zł, a netto 6,8 mln zł. Rok 2017 firma, która jest producentem systemów zasilania gwarantowanego, zakończyła stratami.

Firma zbudowała rekordowy portfel zamówień, sięgający 66,4 mln zł, z czego ponad dwie trzecie to kontakty na rynku krajowym. W 2018 r. gros przychodów zrealizowano jednak za granicą (63 proc.), a głównym rynkiem eksportowym pozostaje Rosja.

Zdobywamy tam coraz więcej kontraktów dla gigantów z segmentu energetyki oraz branży naftowej. Ponadto istotny wzrost sprzedaży odnotowujemy na rynku krajowym, gdzie realizujemy zamówienia nie tylko dla sektora energetycznego, ale także dla najnowszego segmentu, jakim jest trakcja i transport. Poprawiamy również rentowność poprzez redukcję kosztów i pozyskiwanie wysokomarżowych zamówień, zmniejszając przy tym udział mniej rentownych usług realizowanych przez spółkę ENAP. Celem na najbliższy rok jest utrzymanie tendencji wzrostowej zarówno sprzedaży, jak i zyskowności. Według niedawno przyjętej strategii na lata 2019-2021 zamierzamy osiągnąć średnioroczne tempo wzrostu przychodów na poziomie 20 proc. – mówi Piotr Szewczyk, prezes APS Energii.

Nowa strategia zakłada m.in. wejście na rynek z nową gamą produktów. Te, nad którymi spółka obecnie pracuje, dotyczą przede wszystkim branży trakcji i transportu (T&T).

Branża T&T jest bardzo perspektywiczna. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój tej branży i liczymy, że z roku na rok będziemy zwiększać w niej swój udział nie tylko na rynku polskim, ale także za granicą – dodał Piotr Szewczyk.

APS Energia 2017 2018 zmiana r/r
przychody 95,8 123,9 29%
wynik operacyjny -0,7 12,0
wynik netto -2,9 6,8

RE