Większe straty, wyższe przychody ELQ

   |    tekst redakcyjny    |   
Firmy elektrotechniczne na GPW ELQ

Dwuipółkrotny wzrost przychodów ELQ w 2018 r. nie przełożył się na osiągniecie przez spółkę progu rentowności. Co więcej, straty – operacyjna i netto – podwoiły się, ale zarząd uspokaja i przekonuje, że realizacja wielu zleceń trwa wiele miesięcy, część jest niezakończona i otrzymywane są w tym czasie dodatkowe zlecenia związane z montażem i uruchomieniem. Realizacja marży następuje natomiast dopiero po końcowych odbiorach, które były planowane na I i II kwartał 2019 r. I właśnie dlatego na zyski w ubiegłym roku nie było szans.

Ale to nie jedyny powód, ponieważ nie zakończyły się jeszcze działania restrukturyzacyjne w spółce zależnej, która prowadzi zakład produkcyjny. Produkcja ma zostać przeniesiona na tereny przemysłowe z części miasta, w której rozwijają się handel i usługi. Sprzedaż nieruchomości powinna poprawić sytuację płynnościową firmy i obniżyć jej zobowiązania.

Rosnące zamówienia i możliwość zmiany lokalizacji zakładu produkcyjnego umożliwiłaby dodatkowe zwiększenie zdolności produkcyjnych, ale też rozszerzenie gamy produktów – przekonuje zarząd grupy, która pod koniec 2018 r. powiększyła się o cztery podmioty, dzięki czemu poszerzono profil działalności o budowę farm słonecznych w systemie EPC, czyli „pod klucz”. Zarejestrowano również spółkę w Uzbekistanie, która zajmować się będzie dostawami produktów ELQ z Polski, serwisem oraz – na miejscu − produkcją urządzeń.

ELQ 2017 2018 zmiana r/r
przychody 4,31 10,76 150%
wynik operacyjny -0,57 -1,21 114%
wynik netto -0,94 -1,70 82%

RE