Rekordowy rok Relpolu

   |    tekst redakcyjny    |   
Firmy elektrotechniczne na GPW Relpol

W 2018 r. Relpol, producent przekaźników elektromagnetycznych, zanotował najwyższe w historii przychody (135,8 mln zł) i zysk netto (9,5 mln zł). Od 1997 r. tylko dwa razy zdarzyło się, by wynik przekroczył poziom 9 mln zł. Teraz było to konsekwencją dwucyfrowego wzrostu przychodów oraz niezłych wyników dwóch z trzech spółek zależnych (tylko DP Relpol Altera poniósł stratę; w poprzednich latach spółki-córki ciążyły wynikom grupy).

Sławomir Bialik, prezes Relpolu podkreśla, że największy wpływ na osiągnięte rezultaty miała korzystna koniunktura na rynkach zagranicznych, podjęte działania marketingowe, optymalizacja procesów i kosztów działalności mających wpływ na wyniki grupy.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży na rynek niemiecki, integracja z kluczowymi klientami. Należy również odnotować wzrost sprzedaży wyrobów na rynek rosyjski. Sprzedaż na rynku krajowym wzrosła o około 10 proc., co było spowodowane zarówno kontynuacją automatyzacji procesów produkcyjnych, jak i poziomem inwestycji w sektorze energetycznym i elektrotechnicznym w Polsce – mówi Sławomir Bialik, prezes Relpolu, który uważa, że automatyzacji produkcji sprzyjać będą takie czynniki jak: wzrost kosztów osobowych, kosztów energii elektrycznej oraz konieczność sprostania konkurencyjności w wielu branżach.

Relpol chce zwiększyć potencjał wytwórczy w grupie przekaźników miniaturowych o około 30 proc. oraz uzyskać dodatkową powierzchnię produkcyjną. Na te inwestycje firma przeznaczy 13 mln zł. Jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2020 r.

Decyzję podjęto w związku z rosnącym popytem na przekaźniki miniaturowe i znacznym wykorzystaniem obecnego potencjału produkcyjnego – napisano.

Relpol 2017 2018 zmiana r/r
przychody 123,43 135,76 10%
wynik operacyjny 8,25 11,93 45%
wynik netto 5,81 9,49 63%

RE