W Sonelu coś drgnęło

   |    tekst redakcyjny    |   
Firmy elektrotechniczne na GPW Sonel

Po fatalnym dla spółki 2017 r., który zakończył się spadkiem zysku netto o ponad połowę, kolejny rok przyniósł wyraźną poprawę, choć do rekordowych rezultatów (12,2 mln zł zysku netto w 2015 r. przy porównywalnych przychodach do osiągniętych w 2018 r.) wciąż daleko. Problemem pozostają spółki zależne, od których stabilnego rozwoju zależy to, czy grupa uniknie wstrząsów jak te zanotowane przed dwoma laty. Na razie – jak przyznaje Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonelu – „córki” radziły sobie w 2018 r. ze zmiennym szczęściem.

Najlepsze perspektywy wypracowała spółka Foxytech, która po okresie rozwijania działalności w zakresie inteligentnego domu i miernika środowiskowego pyłków zawieszonych zdobyła kontrakt na współpracę z grupą Tauron w zakresie dostaw liczników energii elektrycznej. Spółka ta rozwija szereg kontaktów biznesowych z firmami chińskimi w celu pozyskania najnowszych technologii dostępnych na rynku chińskim w dziedzinie Smart Metering – informuje Krzysztof Wieczorkowski.

Stratę w ubiegłym roku poniosła spółka indyjska, ale zarząd wiąże z nią nadzieje, bo firma notuje zadowalający poziom obrotów. Natomiast amerykańska spółka zależna nie zrealizowała zadań biznesowych i poniosła ponad 3 mln zł straty. Podjęto decyzję o jej restrukturyzacji, a założeniem jest utrzymanie obecności za oceanem, ale przy najniższych możliwych nakładach. Restrukturyzacja skutkowała odpisami wartości aktywów, które obciążyły wynik grupy.

W celu lepszej kontroli spółek zależnych została utworzona specjalna komórka do nadzoru nad spółkami zależnymi. Jej zadanie to przede wszystkim bieżąca współpraca w zakresie podejmowanych decyzji biznesowych w spółkach, kontrola wykonania budżetu oraz podejmowanie działań wsparcia w razie występowania problemów. Efekty tych działań powinny być już widoczne w wynikach 2019 r. – zapewnia Krzysztof Wieczorkowski.

Sonel 2017 2018 zmiana r/r
przychody 87,21 91,67 5%
wynik operacyjny 6,28 8,45 35%
wynik netto 4,42 7,74 75%

RE