16 maja Dzień Światła

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Dzień Światła

W tym roku 16 maja po raz drugi obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Światła, proklamowany na 39. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2017 roku.

Na datę obchodów wybrano 16 maja, dla upamiętnienia pierwszego zakończonego sukcesem użycia lasera rubinowego, skonstruowanego w 1960 roku przez amerykańskiego fizyka i inżyniera, Teodora Maimana. Laser stał się przykładem naukowego odkrycia z wykorzystaniem światła, które doprowadziło do rewolucyjnych zmian w wielu dziedzinach wiedzy, mających bezpośredni wpływ na życie pojedynczych ludzi i całych społeczeństw.

Międzynarodowy Dzień Światła to globalna inicjatywa, służąca podkreśleniu roli światła w nauce, kulturze i sztuce, edukacji oraz w zrównoważonym rozwoju, a także w tak odległych od siebie obszarach wiedzy jak medycyna, komunikacja czy energia.

Różnorodność dziedzin, w jakich światło odgrywa znaczącą rolę, pozwala na szerokie społeczne zaangażowanie w działania podejmowane z okazji Dnia Światła, mające także na celu ukazanie roli nauki, technologii, sztuki i kultury w realizacji celów UNESCO – powszechnego dostępu do edukacji, równości płci i budowania trwałego pokoju na świecie. Międzynarodowy Dzień Światła może stać się instrumentem budowania mostów pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, edukacji i sztuki, odpowiadając na potrzebę interdyscyplinarności w nauce oraz pogłębionego dialogu pomiędzy społeczeństwem, naukowcami, decydentami, biznesem i organizacjami pozarządowymi.

Czytaj Informacje z rynku oświetleniowego

Organizowane co roku obchody Dnia Światła służą także podkreśleniu roli nauki i technologii w osiąganiu wszystkich Celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, przede wszystkim zaś tych dotyczących podnoszenia jakości życia, opieki zdrowotnej i warunków sanitarnych, zapewnienia dostępu do zrównoważonych, nowoczesnych źródeł energii i bezpiecznych warunków życia, dzięki budowaniu stabilnych, zrównoważonych miast i osiedli mieszkaniowych.

W ubiegłym roku obchody Dnia Światła odbyły się w 87 krajach, gdzie zorganizowanych zostało 540 wydarzeń. W bieżącym roku koncentrują się na roli nauki o świetle w zachęcaniu kobiet, szczególnie w krajach rozwijających się, do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych i inżynieryjnych. Temu zagadnieniu poświęcona będzie m.in. międzynarodowa konferencja, organizowana 16 maja przez Instytut UNESCO Kategorii I w Trieście pod hasłem „Illuminating Education”, a także konferencja „Education and Training in Optics (ETOP)”, współorganizowana przez UNESCO w Quebecu (Canada) w dniach 21-24 maja 2019 r.

Wszystkie wydarzenia organizowane w bieżącym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Światła śledzić można na specjalnej stronie w portalu UNESCO, gdzie umieszczane są informacje na temat obchodów w poszczególnych krajach, także w Polsce.

Z okazji Dnia Światła redakcja Rynku Elektrycznego przygotowała specjalny newsletter dotyczący sterowania oświetleniem i innymi instalacjami.

RE

[ssba-buttons]