Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
osiedle z fotowoltaiką

Redakcja Rynku Elektrycznego udostępnia fachową publikację: Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych. Polska nabiera doświadczenia w eksploatowaniu fotowoltaiki. W wyniku realizacji błędnego projektu lub w przypadku błędów montażowych powstanie instalacja, która może spowodować ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru. Eksperci z branży PV przygotowali obszerne opracowanie w celu oceny i prezentacji szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemów fotowoltaicznych.

Pełna wersja dodatku Pobierz bezpłatnie

Fotowoltaika to niezwykle bezpieczna technologia, ale niektórzy ludzie nadal mają nieuzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa instalacji PV. Dobrym przykładem są kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym. Plotki o palących się domach, które nie mogą zostać ugaszone lub strażakach, którzy nie atakują ognia, jeśli na dachu znajduje się instalacja PV, stawiają takie systemy w złym świetle, na które nie zasługują.

rynek fotowoltaiczny

Bezpieczeństwo instalacji PV. Fachowy dodatek do Rynku Elektrycznego

W rzeczywistości systemy fotowoltaiczne mają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa operacyjnego w przypadku pożaru. Wiele ostatnich analiz incydentów przeciwpożarowych związanych z PV, takich jak Sepanski i inni (2015), BRE (2017b) lub IEA PVPS (2017) pokazują, że komponenty systemów fotowoltaicznych są testowane zgodnie z bardzo rygorystycznymi protokołami bezpieczeństwa i niezawodności podczas procesu produkcyjnego i spełniają wymagania bezpieczeństwa elektrycznego różnych krajowych i międzynarodowych norm i wytycznych. Dodatkowo podczas planowania, budowy i eksploatacji uwzględnia się takie kwestie, jak tworzenie przegród pożarowych, dostępność, integralność funkcjonalna i bezpieczeństwo mechaniczne. Moduły, które stanowią część dachu (BIPV, zintegrowane PV z budynkiem) muszą spełniać te same testy odporności ogniowej, co materiał pokrycia dachowego.

Zgodnie z Programem Międzynarodowej Agencji Energetyki fotowoltaicznej (IEA PVPS) “systemy PV nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska w normalnych warunkach pracy, jeśli są odpowiednio zainstalowane i konserwowane przez przeszkolony personel, zgodnie z wymogami norm elektrycznych.” (IEA PVPS 2017).

Czytaj Informacje z rynku fotowoltaicznego

Celem tego dokumentu jest ocena i prezentacja aktualnej sytuacji dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemów fotowoltaicznych. W instalacjach elektrycznych, a więc także w systemach fotowoltaicznych, bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie. Systemy PV, które są projektowane, instalowane i eksploatowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami technicznymi są bezpieczne i niezawodne, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych. Jednak mogą zaistnieć scenariusze zdarzeń, które wymagają dodatkowych urządzeń zabezpieczających. Na przykład w systemach, które nie są regularnie monitorowane, i w których moduły są instalowane na łatwopalnym dachu lub izolacji.

Chociaż instalacje elektryczne od dziesięcioleci są częścią prawie każdego budynku, a strażacy wiedzą, jak sobie z nimi radzić, w społeczeństwie istnieje pewna niewiedza, jeśli chodzi o gaszenie pożaru związanego z fotowoltaiką. Analizując różne taktyki, działania i strategie, a także środki bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko porażenia prądem przez strażaków, niniejszy dokument zawiera również zalecenia dotyczące postępowania w przypadku pożaru.

Instalacja układów fotowoltaicznych (instalacji PV) na budynkach jest dużym wyzwaniem szczególnie na rynku takim jak Polska, który nie ma doświadczeń w tym zakresie. W wyniku realizacji błędnego projektu lub w przypadku błędów montażowych powstanie instalacja, która może przyczynić się do powstania ryzyka porażenia elektrycznego lub ryzyka pożarowego. W niniejszym dokumencie postaram się przybliżyć podstawowe wymagania techniczne związane z projektowaniem i budową elektrowni słonecznych, w szczególności instalowanych na budynkach.

RE

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]