ES-SYSTEM pod lupą

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
firmy elektrotechniczne na GPW

Akcjonariusze ES-SYSTEM SA podjęli decyzję o wdrożeniu procesu przeglądu opcji strategicznych. Celem jest wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest rozwój firmy, prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Wśród rozważanych potencjalnych opcji strategicznych znajdują się m.in.:

  • pozyskanie inwestora,
  • zawarcie aliansów strategicznych,
  • wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

Akcjonariusze spółki zgłaszający przegląd to: Augusta Investment Sp. z o.o., Bowen Investments S.a.r.l., Marta Pilszczek oraz Wysocki sj.

Przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji.

Czytaj Informacje z rynku oświetleniowego

RE

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]