Govena otrzymała grant na zasilacze LED

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
zakład Govena Lighting w Toruniu

Firma Govena Lighting podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia „Rodzina zasilaczy stałoprądowych LED z nastawialnymi wartościami prądu wyjściowego”.

Umowa jest realizowana w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.

Wartość całkowita projektu wynosi 678 000,57 zł. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparcia wynoszą 648 100,57 zł.

Wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 401 177,18 zł , co stanowi nie więcej niż 61,90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Spółka zobowiązana jest do wydatkowania na realizację przedsięwzięcia wkładu własnego w wysokości co najmniej 246 923,39 zł, co stanowi 38,10% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparcia.

Okres realizacji projektu: 1.03.2019 r. – 31.10.2019 r.

Spółka wkład własny pokryje z bieżącej działalności oraz ze środków pozyskanych z emisji akcji F.

Czytaj Informacje z rynku oświetleniowego

www.govena.com

RE

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]