Elektrobudowa wyemituje nowe akcje

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
siedziba Elektrobudowy SA

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrobudowy, które odbyło się 13 czerwca br., podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Odbyło się także głosownie w sprawie absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zarząd w starym składzie

Akcjonariusze udzielili absolutorium członkom Zarządu Elektrobudowy, którzy pełnili swoje funkcje w 2018 r. i pełnią je nadal tj. Romanowi Przybyłowi, prezesowi Zarządu i Adamowi Świgulskiemu, wiceprezesowi Zarządu – dyrektorowi finansowemu.

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Absolutorium ZWZ z wykonywania obowiązków w 2018 r. otrzymali przedstawiciele Rady Nadzorczej: Konrad Hernik, Grzegorz Krystek, Artur Małek, Andrzej Słodek oraz Hubert Staszewski (obecnie członek Zarządu Elektrobudowy, dyrektor handlowy).

ZWZ zdecydowało także o dokonaniu zmian w radzie nadzorczej spółki – odwołaniu ze składu Rady Karola Żbikowskiego i Artura Małka oraz powołaniu: Jacka Podgórskiego, Pawła Laskowskiego-Fabisiewicza, Krzysztofa Szlagi oraz Ryszarda Trepczyńskiego. Rada Nadzorcza w nowym składzie liczy 6 osób. Obok nowo powołanych 13 czerwca członków w jej skład wchodzą także: Grzegorz Krystek i Konrad Hernik.

Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej

Akcjonariusz postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki – o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 1 899 040 zł – poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii E z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej – skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii E.

Co ze stratą za 2018 rok?

ZWZ zatwierdziło skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu za 2018 r oraz zadecydowało o pokryciu straty za rok obrotowy 2018 w kwocie 66 855 968,13 zł z kapitału zapasowego spółki.

RE

[ssba-buttons]