Przejęcie dobrze prosperujących hurtowni to element strategii Grodna

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
centrum dystrybucyjne Grodno

Hurtownia elektrotechniczna Grodno w roku obrotowym 2018/19, zakończonym 31 marca 2019 r., wykazała 489 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 8,2 mln zł zysku netto.

Pod względem przychodów Grodno należy do 5 największych hurtowni elektrotechnicznych w Polsce.

Grupa Grodno z najwyższą sprzedażą w swojej historii

Skonsolidowane przychody wzrosły o 14% rdr. To rekord w historii spółki. Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów Grodna to rezultat następujących czynników:

  • rozwój sieci sprzedaży i zwiększenia liczby oddziałów (cała Grupa posiada obecnie 87 oddziałów wobec 81 przed rokiem);
  • rozbudowa oferty usługowej i asortymentowej;
  • korzystna  koniunktura rynkowa (według GUS branża budowlano-montażowa wrosła w 2018 r. o 17,9% rdr, natomiast w miesiącach styczeń-marzec 2019 r. o 9,4% rdr.).

Za nami bardzo udany rok, w którym rozwijaliśmy się zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznymi. Wykazaliśmy też zadowalający wynik finansowy, który obciążony był jednak kosztami w zakresie prowadzonych działań akwizycyjnych. Obecnie silnie koncentrujemy się na zwiększaniu udziałów w rynku, dlatego sprzedaż Grupy wykazuje tymczasowo wyższą dynamikę w stosunku do wyników – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Działalność w większej skali stwarza większe możliwości

Konsolidacja branży poprzez przejęcia mniejszych, dobrze prosperujących sieci hurtowni pozostaje jednym z kluczowych elementów strategii Grodna. W grudniu 2018 r. spółka zrealizowała swoją ósmą i największą jak do tej pory akwizycję, związaną z zakupem spółki Magma, posiadającej 8 hurtowni elektrotechnicznych w północno-zachodniej Polsce. Dane spółki konsolidowane są od 31 grudnia 2018 r.

Magma to dla nas bardzo atrakcyjna spółka, o solidnych fundamentach i stabilnej bazie klientów. Podmiot jest obecnie integrowany logistycznie i operacyjnie w strukturach Grupy Grodno. Nie jest to pierwszy raz kiedy przeprowadzamy ten proces, mamy duże doświadczenie w podobnych integracjach, dlatego wdrożenie Magmy przebiega sprawnie – komentuje Andrzej Jurczak.

Kompleksowość oferty

W bieżącym roku obrotowym Grodno będzie kontynuować realizację założeń strategicznych 2017-2020, zakładających dalszą rozbudowę kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Obok budowy portfolio produktów elektrotechnicznych, spółka skupia się na rozwoju w obszarze najnowszych technologii (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych), a także rozwijaniu oferty specjalistycznych usług audytowych, projektowych i inżynieryjnych. Dynamicznie rozwijane są także internetowe kanały sprzedaży B2B i B2C.

Chcemy towarzyszyć klientom na każdym etapie realizacji inwestycji budynkowych, dostarczając komplet rozwiązań i usług elektrotechnicznych, oświetleniowych, fotowoltaicznych i pokrewnych, a także pełną ofertę asortymentową. Klienci bardzo doceniają takie całościowe podejście i to jest dla nas najważniejsze – dodaje Andrzej Jurczak.

Grodno

tys. zł

dane skonsolidowane dane jednostkowe
2018/19 2017/18 rdr 2018/19 2017/18 rdr
Przychody ze sprzedaży 489 354 429 480 13,9% 466 650 413 093 13,0%
Zysk na sprzedaży 11 879 12 073 -1,6% 11 595 11 187 3,6%
Zysk z działalności operacyjnej 11 712 12 210 -4,1% 11 202 11 255 -0,5%
Zysk brutto 10 262 10 672 -3,8% 10 021 9 948 0,7%
Zysk netto 8 172 8 436 -3,1% 8 093 7 939 1,9%
EBITDA 16 489 16 430 0,4% 15 531 15 091 2,9%

RE

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]