Nowa definicja prosumenta w nowelizacji ustawy o OZE

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
OZE

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Jej najważniejszym założeniem jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do uzyskania 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r.

Zaproponowane przepisy będą:

  • wspierać rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej,
  • promować rozwój spółdzielni elektrycznych.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 19 lipca br. Przekazano ją do dalszych prac w Senacie.

Przepisy umożliwią przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. poprzez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Przyniesie to łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok.10 TWh z aukcji w 2019 r., a łącznie z 2018 r. – 35,3 TWh.

Nowelizacja ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.

Zmieniono także definicję prosumenta – może nim być odbiorca nie będący gospodarstwem domowym, dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 50 kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Czytaj Informacje z rynku fotowoltaicznego

JK

[ssba-buttons]