Jak rośnie moc OZE w Polsce?

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
system fotowoltaiczny

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii według stanu na 31 marca 2019 roku. Dane obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

moc OZE w Polsce marzec 2019Po pierwszym kwartale 2019 roku w Polsce instalacje OZE miały łączną moc 8 717,720 MW. Od 31 grudnia 2018 roku nastąpił wzrost o 1,45% (czyli o 124 MW). Przyrost mocy w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku jest ponad dwa razy większy niż w całym 2018 roku – zanotowano wtedy o 55 MW więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

W 2016 roku moc instalacji OZE osiągnęła najwyższy wzrost w historii. W porównaniu do 2015 roku w Polsce było o 1446 MW więcej, czyli aż o 20,74%.

udział procentowy OZE w mocy zainstalowanej marzec 2019Największy udział w ilości mocy mają instalacje wykorzystujące energię wiatru. W pierwszym kwartale 2019 roku stanowiły 67% mocy ogółem. Także tempo przyrostu mocy wiatraków było najwyższe we wszystkich latach w porównaniu z innymi źródłami odnawialnymi. Po 2016 roku tempo znacznie osłabło. Na koniec marca 2019 roku wzrost wyniósł tylko 5,06 MW.

Poziom mocy instalacji wykorzystujących hydroenergię zmniejsza się od 2017 roku. Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku spadek wyniósł 5,2 MW.

Prawie nie przybyło mocy instalacji wykorzystujących biogaz.

Największy wzrost dotyczy biomasy. Moc zainstalowana powiększyła się o 105,09 MW, czyli o 7,71% w porównaniu z końcem 2018 roku. Biomasa ma największy udział we wzroście mocy instalacji OZE ogółem – stanowi prawie 85% całego wzrostu.

Fotowoltaika jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o zwiększenie mocy. Z końcem marca 2019 roku moc zainstalowana instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego zwiększyła się o 19,29 MW do poziomu 166,29 MW, czyli o 13,13% więcej niż na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Zobacz moc zainstalowaną wedug rodzaju instalacji OZE

Czytaj Informacje z rynku fotowoltaicznego

RE na podstawie informacji URE

[ssba-buttons]