LUG zmierza w kierunku większej niezależności od lokalnej koniunktury

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
fabryka LUG

LUG opublikował szacunkowe skonsolidowane dane za pierwsze półrocze 2019 roku. Osiągnięcie dodatniej dynamiki przychodów ze sprzedaży narastająco za pierwsze 6 miesięcy 2019 roku było możliwe głównie dzięki wzrostom I kwartału 2019 roku.

LUG odczuwa osłabienie polskiego budownictwa i przemysłu

Sprzedaż w ujęciu narastającym za I półrocze 2019 osiągnęła poziom 81,57 mln zł przy dodatniej dynamice +6,4% r/r (wzrost o 4,91 mln zł r/r).

Dobre wyniki udało się osiągnąć mimo słabego II kwartału 2019 r., w którym sprzedaż spadła o 5,1% r/r. Na dynamikę przychodów w II kwartale miały wpływ wyniki czerwca br., w którym negatywny rozwój polskiej koniunktury spowodował przesunięcie na kolejne miesiące wybranych projektów i realizacji, przewyższając kwietniowe wzrosty i utrzymane w maju poziomy z 2018 r.

Przyczyną tej sytuacji były:

  • najsilniejsze od 2012 roku osłabienie koniunktury w budownictwie,
  • drastycznie słabe wyniki produkcji przemysłowej w Polsce w czerwcu br. (spadek r/r o 2,7%, co jest najgorszym wynikiem od ponad 2 lat).

Czytaj Informacje z rynku oświetleniowego

Presja cenowa w kraju obniżyła zysk

W I połowie 2019 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 29,52 mln zł, spadając o 6,9% r/r z poziomu 31,71 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. W ujęciu narastającym za dwa kwartały 2019 roku, marża brutto na sprzedaży spadła o 5,2 pp r/r i osiągnęła poziom 36,2%, podyktowana narastającą w kraju presją cenową wywołaną niekorzystnym rozwojem koniunktury głównie w przemyśle.

Poziom przychodów Grupy Kapitałowej LUG w II kwartale roku przełożył się na zysk brutto na sprzedaży na poziomie 12,27 mln zł względem 17,48 mln zł (-29,8% r/r) w analogicznym okresie 2018 roku. Marża brutto na sprzedaży w samym II kwartale spadła r/r o 11,0pp i osiągnęła poziom 31,0%, wobec poziomu 42,0% w II kwartale 2019.

W obliczu obserwowanego spowolnienia na rynku krajowym oraz narastającej presji cenowej LUG podjął na przestrzeni II kwartału zwiększoną aktywność w zakresie rozwoju eksportu, zmierzając w kierunku większej niezależności od lokalnej koniunktury. W tym celu Grupa Kapitałowa LUG S.A. dokonała konsolidacji struktur sprzedażowych i tym samym wzmocniła realizację strategii ekspansji zagranicznej. Działania te będą również kontynuowane w najbliższym czasie.

Zobacz ostateczne dane finansowe LUG

www.lug.com.pl

RE

[ssba-buttons]