Konkurs Menadżer Roku

Trwa 4. edycja Konkursu Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na ludzi, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością na rynku, ich firmy dynamicznie rosną, podnosząc standardy w branży.

Kandydatem do Konkursu Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej może być każda osoba, która uczestniczy od co najmniej pięciu lat w zarządzaniu przedsiębiorstwem branży elektrotechnicznej na polskim rynku.

Konkurs obejmuje trzy kategorie: Producent, Hurtownia i Usługi.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz konkursowy i przesłać go do 1 lipca 2014 roku pod adresem organizatora.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa niezależna Komisja złożona z ekspertów z branży elektrotechnicznej.

Do Konkursu mogą zgłaszać się menadżerowie bezpośrednio. Istnieje również możliwość zgłoszenia menadżera przez osobę trzecią.

Organizatorem Konkursu jest Publikatech, wydawca miesięcznika Rynek Elektryczny.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony osób zgłaszających swoje osiągnięcia.

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Informacje o Konkursie i formularze zgłoszenia